DANI VODENICA I KOLUBARSKI KOTLIĆ !?

 

Manifestacije Dani vodenica i Kolubarski kotlić, zavise od situacije sa pandemijom Kovid 19 i biće održane ukoliko ne dođe do uvođenja novih mera uzrokovanih epidemiološkom situacijom.

Dani vodenica na Kolubari i Toplici, koje Turistička organizacija opštine Lajkovac organizuje već deset godina, treba da budu održani od 15. do 20. jula, kako je i upisano u kalendar priredbi Turističke organizacije Srbije. U suprotnom, može doći do njenog odlaganja ili pomeranja za period kada zdravstvena situacija bude povoljnija.

Turistička organizacija ima obavezu da realizuje program, ali i da poštuje mere koje Vlada donosi u vezi sa pandemijom Kovid 19. Ako mogućnosti dozvole, ovoga puta, umetnički program biće izveden isključivo na otvorenom prostoru i biće zastupljene one umetničke discipline koje dozvoljavaju fizičku distancu, poput učesnika likovne radionice koji imaju mogućnost da jedni od drugih budu udaljeni i do pet metara, a poete i muzičari, kod kojih će se voditi računa da budu solisti, bez angažovanja horova i velikih orkestara – da ne bi dolazilo do fizičkih kontakata, biće ozvučeni, tako da publika može pratiti predstavljanje vodenica sa bezbedne distance i od svojih magaza i brvnara, takođe sve to može snimiti kamera, kako bi se predstavljanje vodenica pratilo preko TV- a i društvenih mreža.

Takav program bio bi održan 16 i 17.jula, dok bi do 20. bila elektronska međunarodna izložbba na temu vodenica našeg kraja. U krajnjem slučaju, celokupan progran može biti online.

Što se “Kolubarskog kotlića” tiče, koji se održavao u poslenjoj nedelji pred Ognjenu Mariju, realizacija te priredbe je ostala na odluci lajkovačkih lovaca, koji takođe moraju poštovati mere vlade , republickog i lokalnog kriznog štaba.

Related posts