LAJKOVAC DOBIJA KANCELARIJU UDRUŽENJA ŽRTAVA NASILJA “HAJR”

 

Pripreme za otvaranje kancelarije u Lajkovcu Udruženja žrtava nasilja “HAJR” su u finišu. Sastanak povodom otvaranja kancelarije Udruženja u Lajkovcu zakazan je za četvrtak 11. jun u 17 časova. Podrška za otvaranje kancelarije u Lajkovcu za sada su advokat Rajna Maliković i koordinator za Lajkovac Aleksandra Pilipović. Lajkovac do sada nije imao kancelariju ovog tipa, a evidentno je da sasvim sigurno ima realnih potreba za njenim otvaranjem. Male sredine nose sa sobom niz specifičnosti koje se reflektuju i na ovu oblast, pa je neophodna izvesna doza hrabrosti i odvažnosti za javno delovanje i aktivizam u sferi pomoći i zaštite žrtava porodičnog nasilja.

Udruženje žrtava nasilja “HAJR” sa sedištem u Beogradu osnovano je pre nešto više od tri godine, sa ciljem da se osnaže žrtve nasilja, da se zaštite njihova ljudska prava i da im se pomogne u rešavanju problema sa kojima se susreću.

Predsednica Udruženja Hajrija Ramadani je i sama bila žrtva porodičnog nasilja, zbog čega je svesna koliko je neophodna pomoć svim ženama koje se nađu u takvoj situaciji.Počasni član udruženja je naš priznati neuropsihijatar dr. Jovan Marić.

Udruženje “HAJR” čiju okosnicu čine žrtve nasilja, tokom tri godine rada zbrinulo je više od 90 žena koje su boravile u sigurnoj kući. Prvih deset članica Udruženja je zbog preživljenog nasilja boravilo u sigurnim kućama i sve su bile suočene sa tim šta posle, jer im nije bilo moguće da nađu posao, stan… Plan im je da formiraju mrežu kancelarija.

“Mi smo udruženje žrtava porodičnog nasilja i želimo svojim aktivnim angažmanom da pomognemo svima koji su pretrpeli takvo iskustvo, da zaštitimo njihova ljudska prava i da im povratimo ljudsko dostojanstvo. Naše udruženje su osnovale žene žrtve nasilja koje svojim aktivnim angažmanom žele da se uključe u borbu protiv svih oblika nasilja. Budući da su naše članice pripadnice različitih konfesija i nacionalnosti, mi odbacujemo svaku ideološku, versku, rasnu i nacionalnu podeljenost, te želimo da budemo primer tolerancije i međusobnog poverenja između svih različitosti koje prepoznajemo u našem društvu. Naš program rada predviđa socijalnu, pravnu i psihološku podršku žrtvama nasilja u procesu rehabilitacije i reintegracije u društvo. Udruženje postoji već tri godine i otvorili smo kancelarije u sledećim gradovima; Beograd, Aranđelovac, Šid i Trstenik . Sledi otvaranje i kancelarije u Lajkovcu i za to nam je potrebna puna podrška institucija ove opštine. Prvi sastanak biće upoznavanje sa udruženjem, planiramo organizovnje tribine o nasilju, potom i otvaranje kancelarije za pomoć žrtvama nasilja u opštini Lajkovac,” kažu iz udruženja “HAJR”.

Prvi sastanak u Lajkovcu, biće održan u velikoj sali Gradske kuće, u četvrtak od 17 časova, a aktivisti udruženja će se potom pobrinuti da obezbede sopstveni adekvatan prostor za funkcionisanje kancelarije.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane, posebno predstavnike institucija, da u četvrtak prisustvuju i doprinesu otvaranju kancelarije u Lajkovcu i radu grupe žena koje su i same žrtve nasilja, bore se protiv nasilja i žele da pomognu žrtvama nasilja u uključivanju u normalan život. Dobrodošli su svi ljudi koji žele da se uključe i pomognu udruženju u ostvarivanju ciljeva.

Related posts