RASPODELA VAUČERA

RASPORED RASPODELE VAUČERA PO MESTIMA

Poštovani,

Raspodela vaučera će se obaviti u periodu od 13.05. -15.05.2020. godine, u periodu od 8:00 časova do 14.00 časova i to na sledećim punktovima:

1. LAJKOVAC – Hol Bioskopa

2. JABUČJE SKOBALJ, MALI BORAK – Dom u Jabučju – prostorije Mesne kancelarije

3. VRAČEVIĆ, DONJI LAJKOVAC – Škola Vračević (raspodela 13.05. i 15.05) , Dom u Donjem Lajkovcu (raspodela je 14.05.)

4. BOGOVAĐA – Mesna kancelarija

5. ĆELIJE – Škola u Ćelijama

6. NEPRIČAVA – Mesna zajednica

7. RUBRIBREZA – Mesna zajednica

8. BAJEVAC, STEPANJE – Ambulanta Bajevac

9. SLOVAC, RATKOVAC, MARKOVA CRKVA – Dom u Ratkovcu

10. PEPELJEVAC – Mesna zajednica

11. STRMOVO, PRIDVORICA – Dom u Strmovu (raspodela 13.05.), Škola u Pridvorici (14.05. i 15.05.)

12. SELO LAJKOVAC – Škola u S. Lajkovcu

 

PREDSEDNIK OPŠTINE
Andrija Živković

Related posts