VRTIĆ SPREMNO OČEKUJE MALIŠANE

U skladu sa instrukcijama od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva zdravlja, Predškolska ustanova “Leptirić” Lajkovac od ponedeljka 11. maja počinje sa radom, postupajući u skladu sa propisanim merama za rad vrtića u doba epidemije COVID-19.

Predškolska ustanova se blagovremeno pripremila za otvaranje objekta i ponovni prijem određenog broja dece, u skladu sa iskazanim potrebama roditelja u ovom trenutku.

Poštujući instrukcije nadležnog ministarstva, vaspitači i medicinske sestre su preko viber grupa sproveli anketu vezanu sa potrebe roditelja za predškolskom ustanovom, kao jedinom mogućnošću za zbrinjavanje i boravak dece u ovom periodu.

Anketiranje se odnosilo na roditelje dece iz celodnevnog boravka, dok ce pripremni predškolski program ove radne godine biti završen kroz online rad, obzirom da se način i vreme rada vezuje za rad u školi i školski kalendar.

Vaspitna godina za sve predškolce završava se 31. maja, nakon čega će Ustanova izdati Uverenja o završenom pripremno – predškolskom programu.

Kada je u pitanju priprema ustanove za pocetak rada od 11.5.2020. godine, sprovedene su sve potrebne preventivne mere, urađena je posebna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u saradnji sa osnivačem i nadležnim Zavodom za javno zdravlje, a od strane ovlašćene organizacije akreditovane za vršenje ovih poslova.

U ustanovi je uradjeno kompletno čišćenje i dezinfekcija opreme i igračaka, sklonjeni su tepisi i mekane igračke.

Prijem 40-oro prijavljene dece od ponedeljka će biti samo na ulazu u novi objekat, gde ce saradnik za preventivnu i zdravstveni zastitu beskontaktnim toplomerom meriti temperaturu roditeljima i deci, nakon čega roditelj, uz najkraće moguće zadržavanje odvodi dete do grupnog vaspitača.

Roditelj i dete prelaze preko dezobarijere koja je na ulasku u objekat.

Roditelj je u obavezi da donese potvrdu od pedijatra da je dete zdravo i sposobno za kolektiv ( isto kao i ranije, nakon ponovnog dolaska u ustanovu, nakon pauze). Roditelj je u obavezi da nosi masku i rukavice, prilikom dolaska u ustanovu, da održava međusobnu udaljenost od 2 metra .

Poželjno je, da jedan isti roditelj dovodi dete u ovom periodu, ako je to moguće.

Imajući u vidu iskazane potrebe roditelja, u skladu sa uzrastom, u ponedeljak će deca boraviti u tri vaspitne grupe u novom objektu i u tri jaslene grupe u starom objektu.

Ukoliko roditelj ima potrebu za uskugom vrtića u ovom periodu, potrebno je da dva dana ranije obavesti grupnog vaspitača ili medicinsku sestru, zbog planiranja i organizacije rada.

Napominjemo da roditelji ne placaju usluge vrtića od početka vanrednog stanja, u skladu sa naredbom koja je doneta od strane Kriznog štaba Opštine Lajkovac.

Za decu koja ne budu dolazila u vrtić do 1.juna , roditelji neće plaćati usluge vrtića, takozvanu režiju.
Roditelji dece koja od 11.5. nastavljaju da dolaze u vrtić, plaćaće u skladu sa Odlukom o regresiranju troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi.

U toku samog boravka dece u ustanovi, deca će u skladu sa instrukcijama, kada god je to moguće boraviti u dvorištu vrtića ,vodeći racuna se de ne mešaju deca iz različitih grupa.

Molimo roditelje da se pridržavaju svih mera i preporuka, a ustanova će sprovoditi pojačane, dodatne preventivne i higijenske mere, kako bi se rad u ovakvim uslovima bezbedno i nesmetano odvijao.
Ustanova je obezbedila potrebnu zaštitnu opremu za zaposlene, potrebna sredstva za sprovođenje svih preventivnih mera i obezbeđivaće ih u kontinuitetu.

U skladu sa instrukcijama vezanim za dodatne preventivne mere, u ustanovi će raditi najmanji mogući broj zaposlenih, a dovoljan da realizuje kompletan rad.

Vaspitači koji rade u pripremno – predškolskim grupama, isključivo rade na daljinu do kraja vaspitne godine.
U želji da se uslovi što pre normalizuju, da se naš vrtić otvori za rad u punom kapacitetu, u najboljem interesu dece je da se svi prodržavamo propisanih mera.

Kontinuiranim praćenjem epidemiološke situacije od strane republičkog Kriznog štaba, Vlada RS donosice mere i preporuke koje će i naša predškolska ustanova odgovorno realizovati, vodeći računa o zdravlju dece, roditelja i zaposlenih.

Mila Lončar Mitrovic, direktor

Related posts