OBAVEŠTENJE FILIJALE RFZO ZA KOLUBARSKI OKRUG – VALJEVO

1. Podsećamo da osigurana lica, za vreme trajanja vanrednog stanja, imaju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu i na osnovu neoverene isprave o zdravstvenom osiguranju.

2. Za sve hronične terapije koje su bile propisane pacijentima u prethodnom periodu, po isteku poslednjeg obnovljivog recepta primenjuje se automatsko obnavljanje identične terapije, sa istom dužinom kao što je bila prethodna, bez neophodne posete izabranom lekaru. Procedura propisivanja novih recepata ili terapija nije izmenjena i pacijent je dužan da se obrati svom izabranom lekaru telefonskim putem.

3. Vlada je donela Zaključak da se osiguranim licima lekovi sa Liste lekova A koji su propisani na lekarski recept izdaju u apotekama bez plaćanja fiksnog iznosa participacije od 50,00 dinara.

S poštovanjem,
VD DIREKTORA FILIJALE
Milan Vilotić

Related posts