NAJOSETLJIVIJIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA IZ BUDŽETA OPŠTINE LAJKOVAC PO 2 500 DINARA ZA HIGIJENSKE PAKETE

Saopštenje Štaba za vanredne situacije opštine Lajkovac sa desete održane sednice dana 06.04.2020. godine

Štab za vanredne situacije opštine Lajkovac je danas na desetoj održanoj sednici doneo sledeću Odluku:

1. Korisnicima stalne novčane pomoći i vojnim i porodičnim invalidima korisnicima jednokratne novčane pomoći, sa prebivalištem na teritoriji opštine Lajkovac, koji su navedena prava ostvarili na osnovu rešenja Zajedničkog centra za socijalni rad „Solidarnost“ za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad), odobrava se novčana pomoć iz budžeta opštine Lajkovac u iznosu od 2.500,00 dinara po korisniku, za nabavku sredstava za higijenu

2. Centar za socijalni rad doneće jedno (zbirno) rešenje o priznavanju prava na jednokratnu pomoć koje će sadržati taksativno navedeno sve korisnike iz tačke 1 ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

KOMANDANT ŠTABA
Andrija Živković

Related posts