OBAVEŠTENJE ZA TRUDNICE, PORODILJE I DEČIJI DODATAK

GRAĐANI KOJI PRVI PUT PREDAJU ZAHTEVE ZA DEČIJE DODATKE MOGU TO URADITI PRIJAVOM KOD RADNIKA OBEZBEĐENJA U OPŠTINI LAJKOVAC ILI POZIVOM NA BROJ 014/3433-371 RADI DOBIJANJA DODATNIH INFORMACIJA I UPUTSTVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA.

TRUDNICE I PORODILJE ELEKTRONSKIM PUTEM MOGU PREDATI ZAHTEVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE, ODNOSNO NAKNADU PLATE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ZAHTEVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSTALE NAKNADE PO ROĐENJU DETETA NA e – mail : decijazastitala@gmail.com. UZ ZAHTEV PRILOŽITI SKENIRANU DOKUMENTACIJU KOJA JE POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA.

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts