LAJKOVAC JEDINSTVEN U SRBIJI PO ODNOSU PREMA PENZIONERIMA

Pre svega, opština Lajkovac je jedina lokalna samouprava u Srbiji koja već osam godina penzionerima sa najnižim primanjima isplaćuje kvartalno novčanu pomoć u iznosu od po 4 000 dinara, dakle četiri puta godišnje. Kao takva, lajkovačka opština je jedinstvena u Srbiji. Pored standardnih kategorija penzionera, ovom vrstom pomoći obuhvaćeni su i civilni i ratni invalidi.

Pri tom, najniži iznos penzija za ovaj kvartal za kategoriju zaposlenih, vojnih lica i samostalnih delatnosti je 15.113,01 dinara, a za kategoriju zemljoradnika 11.881,50 dinara.

Približno oko 750 penzionera u lajkovačkoj opštini kvartalno preko Zajedničkog centra za socijalni rad „Solidarnost“ za opštine LJig, Lajkovac i Mionica – odeljenja u Lajkovcu, podnosi zahteve za ovu vrstu pomoći i ima oko 20 invalida, koji zahteve predaju samo prvi put i eventualno ako postoji bitna promena njihovog stanja. U proseku, u jednom kvartalu opština Lajkovac po osnovu Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite za novčanu pomoć penzionerima sa najnižim primanjima izdvoji oko 2,8 do tri miliona dinara, što je na godišnjem nivou između 11 i 12 miliona dinara. I to je mera lokalne samouprave, nezavisno od isplate novčanih iznosa penzionerima koje vrši država.

Vredna pažnje je ažurnost koju su nadležni u opštini Lajkovac ispoljili već u prvim danima vanrednog stanja, upravo za ovu osetljivu kategoriju stanovništva. Treba napomenuti, da je ovo samo jedan segment široke lepeze mera socijalne zaštite i socijalne politike, koja se godinama kontinuirano sprovodi na području lajkovačke opštine.

Naime, prvi ovogodišnji poziv za predaju Zahteva penzionera za jednokratnu novčanu pomoć za prvi ovogodišnji kvartal, koji su penzionerima uputili opština Lajkovac i Zajednički centar za socijalni rad „Solidarnost“ bio je 13. marta, pred samo proglašenje vanrednog stanja u zemlji, zbog korona virusa.
Već prvog radnog dana, nakon proglašenja vanrednog stanja, jedna od prvih odluka koju je potpisao načelnik Opštinske uprave opštine Lajkovac Živorad Bojičić bila je da zbog novonastalih okolnosti dokumentaciju za pomoć penzionerima u njihovo ime podnose mlađi članovi domaćinstva, rodbina ili komšije do 31. marta, a da penzioneri koji žive sami i nisu u mogućnosti da im neko dostavi dpkumentaciju mogu sami da pozovu ili neko u njihovo ime opštinu Lajkovac kako bi bila omogućena poseta određenih lica na adresama penzionera. Dakle, među prioritetnima, našlo se rešenje za penzionere u ovoj situaciji. Samo dva dana nakon ove odluke, shodno novonastalim okolnostima, iznađeno je novo rešenje, opet ekspresno u korist olakšavajućim okolnostima upravo penzionerima. Već 18. marta, penzioneri sa područja lajkovačke opštine su obavešteni, da da će se isplata izvršiti automatski, bez podnošenja zahteva, a u skladu sa zahtevima podnetim za prethodni kvartal.

Penzionerima će po 4 000 dinara za prvi kvartal iz lokalnog budžeta biti isplaćeno uz martovsku penziju. Saznajemo i da tek oko 150 lajkovačkih penzionera iz ove kategorije penzije prima preko banaka, dok ostalima penziju donosi poštar.

Koliko je važno da nešto bude sistemski rešeno, pokazuje i ovaj primer prakse lajkovačke opštine, koji je efektan posebno sada u vanrednom stanju.

Poseban problem penzionerima u vanrednom stanju, nastao je činjenicom da zbog zabrane kretanja stariji od 65 godina, kojima poštar penziju ne donosi na kućnu adresu, a koji do sada nikome za to nisu dali ovlašćenje, ne mogu ni da podignu svoje penzije. Država je rešila i taj problem, od danas građani koji prethodno nisu ovlastili nikoga za podizanje penzija, mogu da to urade posebnim ovlašćenjem. Sve moguće situacije oko te procedure su do detalja precizno definisane i rešen je i taj problem, a otvorena je i mogućnost dostave penzija na kućnu adresu penzionera.

Najavljeno je i da će penzionerima naredna penzija biti isplaćena 10 aprila odjednom, uz ispatu dodatka od 4 000 dinara. Time će lajkovački penzioneri pored cele penzije dobiti još po 4 000 od svoje lokalne samouprave i još 4 000 dinara od države.

Očigledno, na svim nivoima organizovano je prisutna briga za penzionere, posebno prioritetno u vreme vanrednog stanja, kako bi se zaštitio njihov standard i pre svega izrazila briga za zdravlje i bezbednost u vreme borbe sa virusom korona.

Related posts