ŠANSA ZA POSAO

U velikoj sali Gradske kuće u Lajkovcu, u subotu 29. februara u periodu od 14 do 17 časova, održaće se razgovori za posao u Kompaniji MEI TA EUROPE. Prevoz radnika do Bariča kod Obrenovca biće obezbeđen.

“Mei Ta Europe je odlična prilika za Vas, bez obzira da li ste stručnjak, iskusni radnik, student ili ste tek završili studije.

Da bi bila Kompanija koja najviše poštuje ljude, okruženje i svoje kupce, Mei Ta Europe se zalaže za sledeće vrednosti kako bi obezbedila korporativnu kulturu: odgovornost, poštenje, integritet, kreativnost, profesionalnost, zadovoljstvo i timski duh.

Naši zaposleni su glavni doprinosioci sveukupnog efikasnog funkcionisanja i razvoja naše kompanije. Socijalna politika se zasniva na: poštovanju ljudskih prava kao i dobrih uslova rada, razvoju veština putem obuke, usavršavanju, prepoznavanju kolektivnih i individualnih performansi, nastojanju smanjenja uslova teškog rada, poštovanju balansa između posla i porodičnog života.

MTE Kompanija zabranjuje diskriminaciju bilo kog zaposlenog ili kandidata za zaposlenje na osnovu rase, boje kože, religije, pola, nacionalnog porekla, etničke pripadnosti, starosti, invaliditeta, statusa veterana, bračnog stanja, seksualne orijentacije, polnog identiteta, ili bilo koje druge kategorije zaštićene zakonom,” poručuje menadžment Kompanije MEI TA EUROPE.

Related posts