ZASEDALO OPŠTINSKO VEĆE

Dnevni red 114. – te sednice Opštinskog veća opštine Lajkovac, pretposlednje pred zasedanje lokalnog parlamenta, sadržao je sedam tačaka. O najvažnijim odlukama sa današnje sednice i o predstojećoj sednici Skupštine, koja će biti održana najkasnije do 3. marta, načelnik Opštinske uprave Živorad Bojičić je u izjavi za medije, neposredno nakon sednice rekao:

“Današnja sednica Opštinskog veća, 114. – ta u ovom mandatu, praktično je imala tačke dnevnog reda koje služe neposredno pripremi redovne sednice Skupštine opštine Lajkovac, koja će biti održana najkasnije do 3. marta. Među njima su dve tačke dnevnog reda koje su posebno interesantne: Izveštaj o trošenju sredstava budžetskog Fonda za zađtitu životne sredine i Izveštaj o trošenju sredstava takozvanog Fonda rente. Te dve odluke su praktično konstitutivne, kada je u pitanju priprema i izrada Završnog računa opštinskog budžeta. Usvajanje završnog računa budžeta biće predmet junske sednice Skupštine, znači posle izbora novog opštinskog rukovodstva. Cilj je praktično, da mi na predstojećoj sednici Skuštine, koja će biti poslednja u ovom sazivu, donesemo sve neophodne odluke. Odluke sa ove sednice veća i još jedne koja će biti održana, a koja će sadržati dve važne odluke koje se tiču imovinsko pravnih odnosa, moraju ići pred odbornike. Cilj je, da ovaj saziv Skupštine, najkasnije do 3. marta, donese sve neophodne odluke.”
Donete su danas i dve odluke vezane za uslugu Ličnog pratioca deteta: Pravilnik i Odluka kojom se utvrđuje cena usluge ličnog pratioca. Obe odluke su zapravo razrada dosadašnje, postojeće odluke. Ništa se, kako reče načelnik Bojičić, ne ostavlja nedefinisano , kako bi život mogao da funkcioniše do konstituisanja novog saziva Skupštine opštine Lajkovac, čime se olakšava i novom rukovodstvu.

Veće je danas donelo i odluku o izdavanju u zakup prostora u kome je funkcionisala bivša Radio Pruga. “Postoji interesovanje za taj, a i za druge poslovne prostore u svojini opštine, koji se ne koriste, poput prostora koji je koristila Nova Srbija…Sve to je ažurirano u Popisu, kao javna svojina. Zatim, otuđenje iz javne svojine parcela koje su vrštene u Program donet pre godinu dana. Praktično, život ide dalje, cilj nam je da se što više tog prostora i zemljišta u javnoj svojini stavi u funkciju i da sva zainteresovana lica mogu da ih pribave ili uzmu u zakup taj prostor ili parcele, što stvara priliv u opštinski budžet,” pojasnio je Bojičić.

Načelnik Bojičić je rekao, da će na narednoj sednici Skupštine biti imenovan direktor JP “Gradska čistoća”, da će izmene pretrpeti Finansijski plan komunalnog preduzeća, jer ide povećanje plata za radnike komunalnog preduzeća, kao i niz drugih odluka koje će biti donete, a koje predstavljaju osnov za funkcionisanje Optine Lajkovac, Opštinske uprave i javnih preduzeća, u periodu do konstituisanja vlasti posle izbora, tako da je to vrlo značajna sednica. Na toj sednici biće usvojen i novi Poslovnik o radu Skupštine, usaglašen sa izmenama, zapravo novim pozitivnopravnim propisima u toj oblasti. Biće uvedeno slanje materijala za sednicu elektronskim putem, praktično, do jeseni, Svečana sala Skupštine opštine Lajkovac biće opremljena i upodobljena za odvijanje sednice elektronskim poslovanjem, uključujući naravno i glasanje elektronskim putem.

Related posts