DANAS JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA JAVNIH INVESTICIJA OPŠTINE LAJKOVAC 2020-2022

Javna rasprava o Nacrtu plana javnih investicija opštine Lajkovac 2020-2022. godine održaće se danas (u sredu 18.septembra) sa početkom u 12 časova u maloj sali Opštine Lajkovac, Omladinski trg br. 1, u prisustvu predstavnika nadležnih organa i javnih službi Opštine.

Nasležni pozivaju građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da učestvuju u javnoj raspravi. Po sprovedenoj javnoj raspravi, a pre izrade Predloga plana javnih investicija opštine Lajkovac u periodu 2020-2022, biće biće razmotreni svi predlozi javnosti pribavljeni u toku javne rasprave.

Javni uvid u Nacrt Plana javnih investicija opštine Lajkovac 2020-2022. godine trajao je od 30. avgusta do danas, a zainteresovana lica mogu dostaviti svoje predloge, sugestije i mišljenja o Nacrtu plana na obrascu predloga ideje kapitalnog projekta ili na drugi način u pisanoj formi – lično preko Pisarnice ili poštom na adresu Opštine Lajkovac sve do 12 časova, odnosno do početka Javne rasprave.

Related posts