VALJEVSKI NEUROLOG NA KONGRESU EVROPSKE AKADEMIJE U OSLU

Prim. dr Mihailo Mirković, neurolog valjevske bolnice, imao je aktivno učešće na nedavno održanom kongresu Evropske akademije za neurologiju u Oslu. Prim. Mirković je predsedavao sesijom elektronskih poster prezentacija sa temom – neuroimunuologija. Pošto mu je ukazana čast da predsedava ovim značajnim skupom imao je priliku da ranije dobije apstrakte i sve pregleda, pa je tako uočio da su bolesti i prikazi slučajeva gotovo identični širom planete, ali da se u našoj zemlji razlikuje jedino dostupnost najnovijih vidova terapije za lečenje.

– Pristup, metodologija lečenja i dijagnostikovanja manje-više je svuda ista, čak je statistika određenih bolesti gotovo identična kod nas kao i u svetu. Jedino zapažam da imamo manje iskustva sa tim novim lekovima. Mi imamo dobru školu neurologije i praćenja tih tokova i kliničkih pristupa svim stanjima i bolestima. Upravo zbog sve bolje dijagnostike i češće otkrivamo raznorazne bolesti, što je jedan od uzroka za porast njihove prevalence, ali svakako prilika za rano otkrivanje, uspostavljanje prave dijagnoze i početak lečenja,a samim tim i mogućeg izlečenja. Ono što mogu da zaključim da je naše iskustvo kao i svetsko jedino sa manjkom iskustva sa novim lekovima, a naša škola je i dalje veoma prepoznata i dobra u stručnim krugovima – naveo je prim. dr Mihailo Mirković.

Prim. dr Mirković navodi da je najčešća bolest iz tog spektra neuroimunologije multiplaskleroza, ali su ovom prilikom prikazivani i drugi slučajevi neuroloških oboljenja iz segmenta imunološko-zapaljenskih bolesti mozga, kao što su razne vrste encefalitisa. Zapaljenja mozga, encefalitisi, gde postoje nove vrste i podvrste raznih encefalitisa su zauzeli veliku pažnju kroz prikaze na ovom naučnom skupu, kongresu Evropske akademije za neurologiju u Oslu. Ono što je takođe zanimljivo prikazano na ovom skupu jeste još jedna autoimuna neuromišićna bolest nervnog sistema, mijastenija gravis, koja napada neuromišićne ovojnice perifernog nervnog sistema. Prikazivani su mnogi rezultati sa novijim lekovima za tu bolest.

Ova se sesija je obuhvatila 14 prezentacija iz Evrope i sveta, a zadatak vođenja sesije Prim. Mirković je uspešno obavio, posebno podsećajući na čitav jedan spektar tih imunoloških odnosno autoimunih bolesti nervnog sistema, gde je vodeća bolest multipla skleroza Prim. dr Mirković se aktivno bavi naučnim radom, pa je nedavno objavljena publikacija u kojoj se bavi karotidnom stenozom koja je asimptomatska, a rad koji čeka na publikovanje u kojoj je prvi autor jeste posvećen retkoj alkoholnoj encefalopatiji

Related posts