USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA

Odbornici Skupštine opštine Lajkovac juče su na 30. sednici usvojili Odluku o rebalansu budžeta za 2019. godinu, kojom opštinski budžet iznosi blizu 1,42 miijarde dinara i za 186 miliona je uvećan u odnosu na prvobitnu Odluku o budžetu. Rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Tatijana Panić obrazložila je pojedine stavke povećanja budžeta:

– U budžet su ugrađena sredstva od JP EPS Beograd ogranak RB „Kolubara“ Lazarevac po Ugovoru o sufinansiranju izgradnje dela vodovodne mreže u Jabučju u iznosu od 75 miliona i za preseljenje Konaka Radića i Konaka Brene Mihailović u iznosu od 15 miliona dinara. Sredstva po predlogu Sporazuma o uređenju lokacija za raseljavanje građana iz naseljenog mesta Skobalj od 5,8 miliona evra biće planirana u budžetu nakon potpisivanja Sporazuma. U budžet je ugrađen projekat sanacije i rekonstrukcije vodovodne mreže u opštini Lajkovac za čije je projektovanje iz tekuće budžetske rezerve izdvojeno 5 miliona dinara, dok će radove planirane vrednosti dva miliona evra finansirati Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, a rebalansom su planirana i sredstva za nadzor. Ukupni rashodi planirani za subvencije su 45,5 miliona dinara.

Rebalansom se sredstva za realizaciju Programa za unapređenje uslova života lokalne zajednice smanjuju sa 480 na 470 miliona dinara, za realizaciju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine povećavaju sa 193 na 199 miliona, prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje povećavaju se sa 7,5 na 12 miliona itd. Usvojen je i niz pratećih odluka, koje se odnose na izmene i dopune budžetskih fondova i programa.

Osim rebalansa, Skupština je usvojila o Odluku o završnom računu budžeta opštine Lajkovac za 2018. godinu.

U skladu sa rebalansom usvojene su izmene i dopune Programa poslovanja sa izmenama Programa za korišćenje subvencija za javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“, koje je rebalansom dobilo 13,5 miliona. Za obnovu opreme uložiće 28 miliona dinara, od čega 7 miliona iz sopstvenih sredstava, 500.000 za opremanje Zelene pijace, a 875.000 za održavanje Pogona za preradu otpadnih voda. Iznet je značajan podatak da je, zahvaljujući identifikovanju kvarova i njihovom otklanjanju, od početka godine smanjena nabavka vode od JPKP „Lazarevac“ za 30 odsto. Posle diskusije, Skupština je usvojila i novi Cenovnik komunalnih usluga koji će važiti od 1. jula. Izvestilac Snežana Toroman je istakla, da je ovo prvo povećanje posle 2014. godine, a u međuvremenu su cene nafte i naftinih derivata značajno porasle. Povećanje se najviše odnosi na iznošenje smeća: za fizička lica je povećano sa 5 na 6 dinara po kvadratnom metru, a za pravna lica sa 15 na 18 dinara. Na predlog zamenika predsednika Opštine Nenada Džajevića, iz usvojenog Cenovnika komunalnih usluga izuzeto je povećanje za privredne subjekte, dok se ne održi sastanak opštinskog rukovodstva i komunalnog preduzeća sa vlasnicima i zakupcimaa lokala, koji su podneli peticiju smatrajući da je nova cena previsoka.

Predsednik opštine Andrija Živković je na sednici lokalnog parlamenta istakao, da će 2019. sigurno biti rekordna godina po kilometrima novog asfalta na području lajkovačke opštine, preko 40 km. Naveo je za koje puteve i ulice će biti utrošeno 370 miliona dinara dobijeno od „Puteva Srbije“, a prva je deonica kroz centar Jabučja, od Milanovića rampe do jezera Paljuvi, koja će u subotu biti završena. I Živković i Predrag Mirković, rukovodilac Odeljenja za komunalno-stambene i građevinske poslove, naglasili su značaj zamene kompletne vodovodne mreže u Lajkovcu, koja ima dosta azbestnih cevi, u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja.

Related posts