FINANSIJSKE TURBULENCIJE OPŠTINSKOG BUDŽETA

Sudski predmeti i sporovi iz prethodnih godina i decenija pristižu na naplatu, što se može bitno odraziti na budžet opštine Lajkovac i samim tim i na dinamiku planiranih radova na uređenju komunalne infrastrukture, koji se finansiraju iz opštinskog budžeta. Ipak, sa blizu milijardu dinara, ova godina je rekordna po pomoći države lajkovačkoj opštini i ti vašni projekti se nesmetano realizuju, a veliki broj radova koji se finansiraju iz opštinskog budžeta realizovan je, započet i ugovoren u prvoj polovini godine.

Da li će i šta u drugoj polovini godine biti rađeno sredstvima opštinskog budžeta, zavisi od sudskog epiloga predmeta za isplatu naknade štete za oduzetih šest hektara tada poljoprivrednog zemljišta, koje je sada građevinsko, Zorki Škoro iz Lajkovca. Ovaj sudski proces traje već deset godina. Po proceni veštaka, vrednost tog zemljišta je negde oko 150 miliona dinara, s tim što je do sada isplaćeno oko 30 miliona dinara. Ročište je zakazanom za 25. jun, kada će verovatno biti zaključeno suđenje i doneta presuda u predmetu koji se vodi u Osnovnom sudu u Ubu.

Nakon 25. juna biče održana prolongirana junska sednica lokalnog parlamenta, na kojoj će, u zavisnosti od sudskog epiloga ovog predmeta, biti usvojen rebalans budžeta i tada će biti izvesno da li će i šta biti rađeno u drugoj polovini godine sredstvima opštinskog budžeta.

Ono što je u ovom momentu izvesno po pitanju radova u drugoj polovini godine, jeste završetak amfiteatra u školi u Lajkovcu i izgradnja Gradskog parka na prostoru stare Zelene pijace.

Uz to, nakon blizu 20 godina završen je i spor sa Crnotravcima i opština Lajkovac će po ovom osnovu morati da isplati 15 miliona odštete, tako da i to ide na teret opštinskog budžeta.

Andrija Živković, predsednik opštine Lajkovac o novonastaloj, ali očekivanoj situaciji kaže:

“Mi smo prvobitno planirali da u prvoj polovini godine održimo redovnu sednicu Skupštine, na kojoj bi bio usvojen rebalans budžeta, ali sticajem okolnosti i uključujući činjenicu da je zakonskim izmenama dozvoljeno da se do kraja meseca usvoji Završni račun, junska sednica biće održana posle 25. juna. Nastale su neke nove okolnosti i događaji, koji po svemu sudeći neće biti toliko dobri za opštinu Lajkovac u narednom periodu. Naime, 5. juna je bilo ročište za isplatu naknade štete za oduzeto poljoprivredno zemljište, koje je sada građevinsko, za Zorku Škoro iz Lajkovca, u predmetu koji se vodi u Osnovnom sudu u Ubu. Prema proceni veštaka, vrednost tog zemljišta površine 6 hektara je negde oko 150 miliona dinara, s tim što je do sada isplaćeno oko 30 miliona dinara, što znači da za isplatu ostaje oko 120 miliona dinara, ako takva presuda bude doneta na narednom ročištu zakazanom za 25. jun, kada će verovatno biti zaključeno suđenje i doneta presuda. Zbog toga je je i junska sednica SO – e Lajkovac odložena i biće održana posle 25. juna. Mi ćemo se boriti, koliko god možemo pravnim sredstvima da odložimo ili umanjimo nalaze veštaka za 25. jun, kako budžet opštine Lajkovac nebi trpeo u drugoj polovini godine, odnosno svi oni planirani radovi koji su trebali da se izvedu nakon junskog rebalansa budžeta.

Ono što je bitno, mi u budžetu imamo odvojena sredstva za ovaj predmet, 70 miliona dinara iz klasičnog okvira i 55 miliona iz programa “rente”, koji je bio predviđen za rebalans, za radove u drugoj polovini ove godine. Ova sredstva biće prebačena predmet vraćanja zemljišta Zorki Škoro, tako da ako se suđenje zaključi 25. juna, mi ćemo morati da sav taj novac iz klasičnog okvira i programa “rente” usmerimo na ovaj predmet, tako da radova što se tiče opštinskog budžeta u drugoj polovini godine neće biti i odvijaće se samo radovi koji su ugovoreni do današnjeg dana, a to je amfiteatar u školi u Lajkovcu i izgradnja Gradskog parka na prostoru stare Zelene pijace.

Jedna dobra stvar jeste, da smo ove godine imali veliku pomoć države, što se tiče radova na teritoriji opštine Lajkovac, jer smo od Puteva Srbije dobili 370 miliona dinara za izgradnju državnih i lokalnih puteva. Trenutno se upravo završavaju radovi na asfaltiranju puta II A reda koji prolazi kroz centar Jabučja, slede radovi na trasi stare “obrenovačke pruge” (od Borverka prema Skobalju)…

Već 1. jula krenuće rekonstrukcija lokalnih puteva na teritoriji lajkovačke optine, koje takođe finansira Republika Srbija, odnosi se na nekoliko putnih pravaca u dužini od 5 kilometara : ulice Vojvode Putnika i Stevana Sremca u Selu Lajkovcu, put za Negiće u Jabučju, parterni deo oko nove Zelene pijace, put za Petroviće u Bajevcu, Gajski put koji povezuje Strmovo i Pridvoricu i deo puta za Popoviće u Stepanju.

Takođe, ono što je jako bitno i odnosi se na pomoć države za ovu godinu, očekujemo da već u toku raspusta bude raspisana javna nabavka za rekonstrukciju srednje škole i škole u Bajevcu, a da na jesen sredstvima Kancelarije za javna ulaganja krenemo u zamenu svih azbestnih cevi na teritoriji gradskog jezgra, zamenu starih vodomera i izgradnju podstanica u Vojnom krugu i Ćelijama, što će sigurno poboljšati vodosnabdevanje viših delova.

Vrednost radova na rekonstrukciji vodovodne mreže je 250 miliona dinara i zajedno sa 340 miliona dinara za rekonstrukciju škola, to je blizu 600 miliona dinara, plus od Puteva Srbije skoro 400 miliona dinara, dakle u ovoj godini od Republike Srbije i njenih institucija opština Lajkovac može da očekuje blizu milijardu dinara, što je nezapamćeno da je opština Lajkovac u jednoj godini dobila od države.

I takođe u ovoj godini, u saradnji sa Putevima Srbije planiramo da uradimo negde oko 30 kilometara i nadamo se da ćemo sve to uraditi do kraja godine.

Ako 25. juna bude zaključeno povoljno suđenje po opštinu Lajkovac, sve ono što smo planirali za drugu polovinu godine biće realizovano. U svakom slučaju, ono što je bitno za opštinu Lajkovac jeste, da će ova presuda biti takva kakva je i neminovna je, bez obzira da li će biti u ovoj ili sledećoj godini, ali to je ono što opštinu Lajkovac očekuje i njen budžet i to je nešto što se svakako ne može izbeći. To suđenje traje deset godina, na žalost, zadesilo se da u ovom periodu dođe na naplatu.

Mi u ovom periodu imamo i isplatu naknada za Crnotravce, odnosno isplatu firmi koje su nešto posle 2000. – dite godine radile na otklanjanju posledica od zemljotresa, a pošto je tadašnje opštinsko rukovodstvo prekinulo saradnju sa njima, oni su tužili , to suđenje je trajalo skoro 20 godina i ove godine je presuđeno. Opština Lajkovac će po ovom osnovu morati da isplati 15 miliona odštete, tako da i to ide na teret opštinskog budžeta.

Ono što je najbitnije, jeste da sadašnje opštinsko rukovodstvo, nemarom i nebrigom svojih prethodnika, mora da isplaćuje i vraća dugove svojih prethodnika , ali opet napominjem, uz veliku pomoć države i njenih institucija , nadam se da opština Lajkovac, odnosno svi radovi koji su planirani neće trpeti i da ćemo uz veliku pomoć države realizovati znatan deo investicija do kraja godine.

Završen je i Konkurs za izgradnju i obnovu verskih objekata na teritoriji opštine Lajkovac za ovu godinu, gde je budžetom planirano četiri miliona dinara. Komletan planirani iznos opredeljen je Crkvenoj opštini Jabučje za rekonstrukciju starog Hrama Sv. Arhanđela Mihajla, što će omogućiti da se spreči uništavanje stare crkve u Jabučju, koja je jedan kulturno – istorijski spomenik od vrednodti i značaja za opštinu Lajkovac i šire.”

Related posts