KONCERTNI PROGRAM TRIJA “MISS” ZA PREDŠKOLCE

U “Leptiriću” je održan koncertni program trija „MiSS“ pod nazivom „Rasvirani vrtić“ , za sve predškolce koji su završili pripremno predškolski program, njih 157.

Nakon koncerta, predškolcima su svečano uručena Uverenja o završenom pripremno predškolskom programu.

Tradicionalna Završna priredba u čast predškolaca je u petak 7. juna u 17 časova u Sportskoj hali u Lajkovcu.

„Rasvirani vrtić“ je koncertni program trija „MiSS“ namenjen predškolcima i deci mlađeg školskog uzrasta. Cilj mu je upoznavanje najmlađe populacije sa umetničkom muzikom kroz interpretaciju najpopularnijih dela ovog žanra i razvijanje muzičkog doživljaja kod deteta. Pored interpretacije navedenih kompozicija, ovaj koncert sadrži i priču između izvođenja, kroz koju će se deca upoznati sa osnovnim elementima muzike (melodija, harmonija, ritam, artikulacija, dinamika, agogika) ali i aktivno učestvovati kroz prezentaciju svog viđenja muzike, koja će biti izvedena u toku programa.

„Rasvirani vrtić“ je koncert koji će decu upoznati i sa specifičnostima klavira i violine kroz direktan susret sa njihovim različitostima (boja tona, način sviranja, interpretativne mogućnosti instrumenta, istorijat). Ovaj koncert zahvaljujući repertoaru koji obuhvata, omogućava i neprekidno prisustvo asocijacija koje povezuju muziku sa svakodnevnim životom i na taj način ovaj program čine deci prijemčivijim i inspirativnijim i svakako, otvaraju u biću deteta mogućnost za negovanje kvalitetnog muzičkog doživljaja i pravilno vrednovanje estetskih vrednosti.

Trio “MiSS“
mr Suzana Radovanović – Perić, prva violina, moderator
mr Snežana Stevanović, druga violina
prof. Milica Prodanović, klavir

Rasvirani vrtić
Trajanje: 45 ‘

Program koncerta:
Ofenbah: Barkarola
Dvoržak: Humoreska
Mocart: Turski marš
Brams: Mađarska igra br. 5
Šostakovič: Mali komadi za dve violine i klavir
– Gavota
– Polka
– Španska Igra

Related posts