TRIBINA – UNAPREĐENJE PROFESIONALNE KOMUNIKACIJE

U PU “Leptirić” u Lajkovcu, danas će biti održana tribina za zaposlene, u cilju unapredjenja profesionalne komunikacije.
Tema tribine je “Veštine profesionalne komunikacije u predškolskim ustanovama”.

Predavač na današnjoj tribini u vrtiću je prof.dr.Karić Jasmina -Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,Univerziteta u Beogradu.

Programa tribine je prilično sadržajan:

Spoznajući osnove konstruktivne komunikacije jača se tolerancija na neprijatnost, samopouzdanje u odnosu sa drugima, samoodgovornost kao i osetljivost i razumevanje za druge ljude. Loša komunikacija vodi do usamljenosti i udaljavanja od prijatelja, partnera, roditelja, kao i do loših profesionalnih međuljudskih odnosa.

U okviru tribine pod nazivom “Veštine profesionalne komunikacije u predškolskim ustanovama”, biće prikazano šta je potrebno znati za razvijanje dobrih-delotvornih-partnerskih odnosa, model partnerstva, osnovni stavovi i veštine profesionalne komunikacije. Učesnici tribine imaće mogućnost da se upoznaju sa osnovama svake delotvorne komunikacije sa – asertivnom komunikacijom-, sa njenim osnovnim stilovima i asertivnim pravima.

Teme koje će se na tribini obrađivati su:

– Razvijanje partnerstva vrtić- roditelj -dete-lokalna zajednica
– Model partnerstva
– Osnovni stavovi pri uspostavljanju partnerskih odnosa
– Osnovne veštine pri uspostavljanju partnerskih odnosa
– Asertivna komunikacija
– Stilovi asertivne komunikacije.

Edikacija zaposlenih kontinuirano decenijama unazad predstavlja značajan segment razvoja ove renomirane ustanove.

Related posts