SMANJEN PRIHOD OD LOKALNIH KOMUNALNIH TAKSI

Nakon usklađivanja Odluke o lokalnim komunalnim taksama i naplati javnih prihoda sa novom zakonskom regulativom u toj oblasti, koja je stupila na snagu krajem prošle gudine, u bužet lajkovačke opštine sliće se 300 000 dinara manje na godišnjem nivou po osnovu prihoda od lokalnih komunalnih taksi.

Naime, komunalne takse jesu ostale na prošlogodišnjem nivou, ali novina koja ovo uzrokuje je ta što će od sada sav prihod od naplati komunalnih taksi na teritoriji koju zauzimaju državni putevi (odnosi se na isticanje firmi na državnim putevima) umesto u lokalni budžet ići u državnu kasu.

Predsednik opštine Lajkovac Andrija Živković je tim povodom rekao: ” Za 300 000 dinara ćemo po tom osnovu biti uskraćeni za ovu godinu, ali ćemo taj manjak nadoknaditi iz drugih prihoda, tako da se to neće mnogo osetiti u opštinskom budžetu.”

Related posts