USPEŠNA REALIZACIJA PROJEKTA “SAVREMENIJOM ŠKOLOM DO ZAJEDNIČKOG USPEHA”- MADAD 2

U Izdvojenom odeljenju Osnovne škole “Mile Dubljević” u Bogovađi danas su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta „Savremenijom školom do zajedničkih uspeha“.

Naime, Osnovna škola „Mile Dubljević“ Lajkovac je krajem pretprošle školske godine konkurisala kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru projekta „Podrška EU Srbiji u upravljanju migracijama – MADAD 2“ svojim projektom „Savremenijom školom do zajedničkih uspeha“. Projekat je prošao na konkursu i oktobra prošle godine otpočela je njegova realizacija. Vrednost projekta je 6 000 evra ili 695 000 dinara, a dužina trajanja projekta je 7 meseci.

Opšti cilj ovog projekta je da odgovori na potrebe migranata i tražilaca azila u Republici Srbiji kroz podršku institucijama, uključujući i poboljšanje kapaciteta za smeštaj i pružanje usluga. Cilj projekta „Savremenijom školom do zajedničkih uspeha“ OŠ „Mile Dubljević“ Lajkovac je unapređenje obrazovno-vaspitnog rada za svu decu koja su učenici škole u Bogovađi.

Specifični ciljevi projekta su: unapređenje obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima migrantima, učenicima iz osetljivih grupa i svim učenicima škole (IO Bogovađa); razvijanje i unapređivanje senzibiliteta nastavnika za rad sa učenicima migrantima i učenicima iz osetljivih grupa; razvijanje senzibiliteta roditelja lokalne zajednice za specifičnosti migranata i učenika migranata.

Odgovorno lice za projekat OŠ „Mile Dubljević“ Lajkovac, direktor škole Biljana Žujović je danas u, sredstvima za realizaciju projekta, namenski primereno opremljenom Kutku za učenje i razonodu, povodom realizacije projekta rekla: “Ministarstvo prosvete i EU su pokrenuli projekat podrške Srbiji u migracijama. Naša škola je dobila sredstva za realizaciju ovog projekta. U Izdvojenom odeljenju u Bogovađi ima 70 učenika, od toga 17 učenika migranata i desetak Roma. Danas smo došli ovde da deci osetljivih grupa domaćeg stanovništva i migranata podelimo nastavna sredstva koja smo nabavili sredstvima EU odobrenim za ovaj projekat. Ovo izdvojeno odeljenje je sa velikom tradicijom i to objašnjava činjenicu da se projekat realizuje sa lakoćom i očekivanim rezultatima.”

Dražen Milosavljević, pedagog i koordinator projekta “MADAD 2“ je naglasio: ” EU u okviru svog projekta Pomoć Srbiji u migracijama, zajedno sa Ministarstvom prosvete je organizovala projekat MADAD 2, koji se realizuje u Srbiji. U toku je realizacija projekta čija je vrednost 6 000 evra ili 695 000 dinara. Do ovog trenutka, potrošeno je nešto više od 400 000 dinara. Sledi naredna tranša i tri glavne stvari su tu: podizanje ukupnog obrazovnog procesa i osavremenjavanje nastave u IO u Bogovađi za migrante, Rome i osetljive kategorije domaćeg stanovništva. Urađeno je već dosta: nabavljena su brojna nastavna sredstva, didaktički materijal, školski pribor, tako da su deca u potpunosti opskrbljena. Uređen je Kutak za razonodu i učenje, nabavljen led TV, više lap – topova, što ovaj kutak čini potpuno udobnim i upodobljenim za osmišljeno provođenje vremena van nastave ili u vreme održvanja časova veronauke, a uđina je deci potpuno pokrivena do kraja školske godine.

Preostala sredstva za realizaciju projekta koja treba da se povuku, u iznosu do 250 000 dinara, biće iskorišćena za tri stvari: za realizaciju dve radionice i jedan seminar. Prva radionica je Za 8.mart majkama, u koju će biti uključeni svi muškarci, predstavnici kulture zemalja dece azilanata zajedno sa domaćim stanovništvom. Druga radionica tematski je vezana za običaje. Planirani seminar za nastavnike treba da pojača senzibilitet rada u ovom izdvojenom odeljenju.

Ovaj projekat je značajan i koristan, puno toga je urađeno i idemo onako kako smo planirali i započeli, savremenijom školom do zajedničkog uspeha, kako glasi i naziv projekta koji realizujemo, u okviru našeg ministarstva, naše Školske uprave, naše škole i sve u skladu sa uputstvima za što uspešniji obrazovni proces tražioca azila u Srbiji i dece osetljivih kategorija domaćeg stanovništva ”

Učiteljica Gordana Pejčić, inače šef Izdvojenog odeljenja škole u Bogovađi je naglasila, da projekat MADAD 2 mnogo znači i učenicima ove škole i zaposlenima : ” U okviru projekta, za učenike migrante je obezbeđena i užina, koja svakoga dana stiže iz lokalne pekare Petrović. Užina je prilagođena ishrani migranata i njihovim običajima u ishrani, ili kako bi se to moderno reklo, ishrana je po HALAL standardu.

Takođe, Opština Lajkovac je obezbedila besplatnu užinu za učenike Romske populacije, tako da svi učenici imaju užinu i zajedno doručkuju, što doprinosi stvaranju zajedništva i jedinstva i prosto doprinosi boljem uklapanju učenika u sam školski sistem, da dožive školu kao mesto na kome su prihvaćeni i gde im je prijatno.”

Nastavnica srpskog jezika Sanja Todorović je pojasnila dve planirane radionice u okviru projekta: “Cilj radionica je međusobno druženje i migranata i Roma i domicilnog stanovništva, čime se ruše barijere i predrasude koje eventualno postoje i da su praznici isti i kod nas i negde u svetu.

Prva radionica planirana je pred 8. mart i biće posvećena majkama i cilj je da u njoj učestvuju muškarci iz sve tri kategorije, koji će napraviti čestitke svim majkama.

Druga radionica je “Običaji naroda srpskog, naroda romskog i naroda dece azilanata” u kojoj će takođe učestvovati i roditelji, ali i deca, koja će biti pripremljena kroz muzičku, dramsku i druge sekcije. Najverovatnije će tema ove radionice biti Vaskrs, pošto će ista biti realizovana u aprilu, a biće dogovora i sa organizacijom “484” , koja će radionicu realizovati i u okviru Centra za tražioce azila u Bogovađi.”

Tokom ove dve školske godine, u školu u Bogovađi upisano je ukupno 40 učenika azilanata. U ovom trenutku, u Bogovađi je 17 učenika dece azilanata, od kojih je devetoro bilo tu celu prošlu školsku godinu i sada su tu. Ostali su boravili kraće ili duže i otišli dalje.

Svi realizatori projekta su izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima, a zadovoljstvo je vidno i kod učenika.
Cilj je da se nastavni proces unapredi, nastavnici motivišu i osnaže, a učenici upotrebom savremenijih nastavnih sredstava i didaktičkog materijala, a samim tim i savremenijim nastavnim metodama, ostvare bolji zajednički uspeh.

Related posts