NAJVIŠE POMAKA U OBRAZOVANJU ROMA

Na tematskom Okruglom stolu, svoj rad na iskraju godine rezimirao je i Mobilni tim za socijalno uključivanje Roma opštine Lajkovac. Ključne aktivnosti tima bile su u oblasti stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja, a najveći uspeh postignut je u oblasti obrazovanja Roma.

Nime, saradnja Mobilnog tima sa školama i vrtićem bila je na zavidnom nivou i Lajkovac je prepoznat kao primer dobre prakse na ostvarenom stopostotnom upisu dece iz presdškolskog u školski program.

Okrugli sto Mobilnog tima i predstavnika institucija održan je u Gradskoj kući, na temu rada Mobilnog tima u ovoj i planovi i planova za narednu godinu. Pored Članova Mobilnog tima, bio je prisutan i Dragan Gračanin mentor za Zapadnu Srbiju, kao i predstavnici svih relevantnih institucija uključeni u rešavanje problema Roma i njihovo socijalno uključivanje.

Bilo je reči o ključnim aktivnostima i izazovima koji su prevaziđeni , ili su pak ostali neprevaziđeni u ovoj godini i kao takvi ostaju za planove u narednom periodu.

Nikola Josipović, koordinator Mobilnog tima, rezimirajući rezultate rada tima koji je formiran u maju i koji je imao Plan aktivnosti za period jun – decembar, za portal LAJKOVAC NA DLANU kaže:

“Prioritetne oblasti kojima se bavio Mobilni tim u proteklih šest meseci bile su: obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje. Ključne aktivnosti koje su urađene iz ove tri oblasti su: podela školskog pribora za socijalno ugrožene učenike u OŠ “D.Tucović” u Jabučju, motivaciono-aktivaciona radionica NSZ za niskokvalifikovane osobe na evidenciji, pokrenuta analiza procene stambenih i životnih uslova u romskom naselju Dubrava.

U Operativnom planu Mobilnog tima za 2019. godinu fokus je na ozakonjenju objekata u romskim naseljima, kao i, sada već kontinuirana aktivnost podele školskog pribora.

Pored ovih aktivnosti, Mobilni tim ima u planu da konkuriše za sredstva, kod međunarodnih i domaćih donatora, za rekonstrukciju školskog igrališta u Selu Lajkovcu. Treba da se istakne izuzetno dobra saradnja sa OŠ “M. Dubljević” u Lajkovcu, OŠ “D. Tucović” u Jabučje, SŠ “17. Septembar” u Lajkovcu i PU “Leptirić” u Lajkovcu. Nadamo se da će saradnja i sa ostalim institucijama biti podignuta na viši nivo. Operativni plan Mobilnog tima za narednu godinu, nadam se, biće usvojen sutra na sednici Opštinskog veća.

Related posts