JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU

Opštinska uprava opštine Lajkovac

O b a v e š t a v a

Zainteresovane građane i širu javnost da će se javna rasprava o Odluci o budžetu opštine Lajkovac održati u ponedeljak, 24.decembra 2018.godine u Velikoj sali Gradske kuće opštine Lajkovac sa početkom u 10 časova.

Istovremeno sa javnom raspravom o Odluci o budžetu održaće se i javna rasprava po Nacrtima Programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Lajkovac za 2019. godinu i Odluka kojima se uređuju izvorni prihodi Opštine Lajkovac i to:Odluka o boravišnoj taksi,Odluka o opštinskim administrativnim taksama i Odluke o lokalnim komunalnim taksama i naplati javnih prihoda.

Nacrti Odluka koje su predmet javne rasprave mogu se preuzeti sa internet sajta opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs ili u nadležnim Odeljenjima opštinske uprave Opštine Lajkovac.

Načelnik opštinske uprave
Ljubica Novaković

Related posts