ODLUKE LOKALNOG PARLAMENTA

Odbornici Skupštine opštine Lajkovac usvojili su Predlog Statuta opštine Lajkovac, Izmene i dopune Prostornog plana opštine, predlog Programa razvoja turizma za period 2019-2022. godine i predlog Rešenja o pbrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Lajkovac.

Nije podržan predlog opozicije za dopunu dnevnog reda da se Savetu MZ Jabučje vrate nadležnosti nad upravljanjem Domom u Jabučju, a nije podržan ni amandman meštana Markove Crkve u postupku usvajanja Prostornog plana.

Predsednik lokalnog parlamenta Živorad Bojičić je u izjavi za medije po završetku sednice rekao:

“Ideja je bila upravo, da razdvojimo ove dve sednice Skupštine, tradicionalnu decembarsku na kojoj se usvaja budžet za narednu godinu i ovu, imajući upravo u vidu dva važna akta poput Izmena Statuta Opštine Lajkovaci usaglašavanje Prostornog plana sa važećom zakonskom regulativom. Cilj je upravo, imajući u vidu važnost ova dva dokumenta, da oni budu razmatrani odvojeno od ionako preobimne i pretrpane budžetske decembarske sednice, koju prati usvajanje brojnih akata. Tako je na ovoj sednici posvećena potpuna pažnja ovim dvema tačkama od velikog značaja za građane lajkovačke opštine. Evidentno je da su meštani Markove Crkve u u poslednjih godinu dana svim fazama, uključujući i Javnu raspravu, bili u velikom broju aktivni učesnici tokom postupka Izmena i dopuna Prostornog plana opštine, a imali su svoje predstavnike i na ovoj sednici.

Donošenjem Prostornog plana, Markova Crkva neće biti potopljena. Da je prihvaćen amandman za Markovu Crkvu, u tom slučaju Prostorni plan ne bi bio usvojen. A usvajanje Prostornog plana ne znači da je Opština Lajkovac prihvatila potapanje Markove Crkve i tu ne treba politizirati i mešati “babe i žabe”.

Usvajanje Prostornog plana za opštinu i građane znači stvaranje uslova za izdavanje dozvola i dalji razvoj upravo svih naseljenih mesta na teritoriji lajkovačke opštine, kada je u pitanju izgradnja javnih infrastrukturnih objekata, vodovoda, kanalizacije, mini kompaktnih postrojenja, regulacija vodotokova, sanacija i izgradnja objekata socijalne infrastrukture – poput seoske kuće u Pepeljevcu, koja je upravo čekala usvajanje Prostornog plana, pa do ostalih većih objekata koji se tiču infrastrukture na celoj teritoriji opštine.

Tako da mislim, da je došlo malo do zloupotrebe i zamene teza i da je jako dobro što su ovde došli i obrađivači plana i po završenoj Javnoj raspravi odgovarali na pitanja odbornika, koji su imali legitimno pravo da postavljaju pitanja, ali nije bilo potrebe da se to politizuje.

Prostorni plan Opštine Lajkovac, na koji je resorno ministarstvo dalo neophodnu saglasnost, je usvojen i od sada će po njemu postupati nadležna odeljenja.

Borba koja se odnosi na studiju , koju je usvojila Republika, a koja se odnosi na izgradnju te potencijalne akumulacije, tek predstoji i mi smo upravo usvajanjem ovog Prostornog plana zaštitili građane Markove Crkve, time što ćemo u narednih godinu dana biti u prilici da donesemo Plan generalne regulacije, koji će urediti te osnove i regulisati život Markove Crkve, ali istovremeno bez ograničenja da meštani Markove Crkve podnose zahteve za izgradnju, dogradnju, sanaciju i investiciono tekuće održavanje svojih objekata.

Na ovoj sednici, doneta je i odluka o pokretanju izrade Programa razvoja turizma Opštine Lajkovac za period 2019-2022 i imenovana je komisija koja će na tome biti angažovana.
Program razvoja turizma nije ni u kakvoj koliziji sa upravo usvojenim Prostornim planom, jer je Prostorni plan upravo osnova za donošenje svih ostalih akata.”

Predsednik Bojičić je rekao i da je upravo izvršena izmena Statuta bila obaveza usaglašavanja sa zakonskim propisima, a izmene podrazumevaju više učešća građana u donošenju odluka. Naime, po prvi put je recimo u Statut uvršteno anketiranje građana, davanje želja građana kada su u pitanju infrastrukturni radovi u njihovim mesnim zajednicama.

Takođe, po Zakonu o lokalnoj samoupravi, jedna lokalna samouprava sa ovim brojem stanovnika ima mogućnost i obavezu formiranja jednog novog odeljena i to Odeljenja za bezbednost saobraćaja, što je, ističe Bojičić, dobro i biće efikasno, naglasivši da u tom smeru treba ići.

“Budžetska” sednica Skupštine se očekuje oko 25. decembra.

Related posts