IZLOŽBA RADOVA MIGRANTKINJA

U okviru projekta „Osnaživanje žena migranata“, koji Crveni krst Beograd realizuje uz podršku Fondacije „Koka Kola“, u ponedeljak, 29. oktobra u 12 časova, u galeriji Kulturnog centra “Hadži Ruvim” Lajkovac, biće prikazani radovi žena migrantkinja iz Centra za azil Bogovađa, pod nazivom „Ceo svet je naš dom“.

Posetioci će imati priliku da vide radove žena migranata nastalih tokom radionica okupacione terapije, kao i da čuju poeziju Hafeza i Branka Miljkovića.

Projekat „Osnaživanje žena migranata“ je osmišljen kao pomoć ženama na njihovom neizvesnom putu ka sigurnom i zdravom životu. Osnovni cilj projekta jeste osnaživanje, obučavanje i podrška ženama smeštenim u centrima za migrante i izbeglice za izazove koje donosi integracija u svakodnevni život, u nepoznatim i kulturološki različitim sredinama.

Tokom proteklih 10 meseci, dva puta nedeljno, migrantkinje su imale priliku da se upoznaju sa kulturom i običajima zemlje domaćina, kao i zemalja ostalih učesnica kroz interkulturalne radionice. Kroz socijalnu orijentaciju osnaživane su za svakodnevno funkcionisanje i sporazumevanje na srpskom jeziku. Bile su vredni učesnici radionica prve pomoći, zdravstveno-preventivnih i radionica borbe protiv trgovine ljudima.

Redovnim dolascima i predanošću dostigle su A1 i B1 nivo na časovima engleskog jezika, koji je za njih organizovan u sklopu Projekta . Pored kursa jezika i kreativnih radionica, učesnice su pohađale i stručne kurseve profesionalnog osposobljavanja za različite veštine. Sa dobijenim sertifikatima, žene migranata imaju priliku da se osamostale i pomognu svojoj porodici.

Nosilac i autor projekta je Crveni krst Beograd, a partnerske organizacije Crveni krst Šid i Crveni krst Kikinda. Projekat se realizuje u Centru za azil Bogovađa, Prihvatnim centrima Principovac i Adaševci u Šidu i u Prihvatnom centru „29. Novembar“ u Kikindi. U četiri centra, projektnim aktivnostima obuhvaćeno je preko 330 žena u pomenutim kampovima, a od toga 85 u Centru za azil Bogovađa.

Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva zdravlja RS i Komesarijata za izbeglice i migracije RS.

Related posts