70.-ta SEDNICA VEĆA

Za prvi dan avgusta, u 10 časova, zakazana je 70. – ta sednica Opštinskog veća opštine Lajkovac.

Članovi veća će na ovoj sednici već razmatrati Uputstvo za pripremu opštinskog budžeta za narednu godinu, sa projekcijama i za naredne dve godne, dakle zaključno sa 2021.-om godinom.

Na dnevnom redu su još: Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Lajkovac u nazivu Zemljoradničke zadruge , jedan zahtev za interventno vodosnabdevanje na području Markove Crkve i još par odluka tehničke i proceduralne prirode.

Related posts