ZASEDALO VEĆE

Odluke koje je Opštinsko veće donelo na današnjoj sednici mahom su proceduralne prirode, a među njima izdvaja se Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava opštine Lajkovac za ovu godinu, namenjenih podršci programima udruženja (nevladine organizacije i druga udruženja).

“Ukupan budžet za ove programe je 870 000,00 dinara, a konkurs će biti otvoren narednih 15 dana, pa pozivam sve zainteresovane da se jave na ovaj konkurs. Bitno je da se programi i manifestacije sa kojima se konkuriše održavaju na teritoriji lajkovačke opštine. U odnosu na prošlu godinu, ovaj budžet je nešto manji, jer je novac preusmeren na drugu stranu, ali opet nisu bitno smanjena izdvajanja za programe udruženja i ovo su sredstava koja su u ovu svrhu preostala za ovu drugu polovinu godine”, rekao je Andrija Živković, predsednik opštine Lajkovac.

Novi šef Službe za inspekcijske poslove je Zlata Žujović, dipl. ing. građevine, koja je ujedno i građevinski inspektor. Naime, ovo rešenje naloženo je od strane upravnog inspektora, jer Zlata Žujović jedina u Opštinskoj upravi opštine Lajkovac ispunjava sve zakonom propisane neophodne uslove za šefa inspekcijske službe .

Predsednik Živković je napomenuo i da ima vidnih pomaka na terenu na planu uređenja obala, koje stvaraju velike probleme prilikom prolaska sa poljoprivrednom i građevinskom mehanizacijom. Komisija koju je nedavno oformilo Opštinsko veće, sa ciljem da pomogne komunalnom inspektoru na terenu u obilasku atarskih puteva, u saradnji sa predsednicima mesnih zajednica, dala je značajne rezultate, a nekoliko mesnih zajednica je već dovedeno u red po pitanju uređenja obala. I prve opomene nesavesnim vlasnicima parcela već su urodile plodom, situacija na terenu se sređuje, a ako opomene ne urode plodom, uslediće, ako to bude neophodno, i novčane kazne svima koji na svojim parcelama ne urede obale.

Related posts