OBAVEŠTENJE

Prema obaveštenju JPKP Lazarevac, obaveštavamo građane korisnike komunalnih usluga u Selu Lajkovcu, Kralja Petra prvog i Boje Markovića, kao i poprečnih ulica iz ove dve ulice, da danas neće imati vodu u periodu od 9 do 12 časova, usled zamene vodomera na glavnom vodu.

Related posts