JAVNA PREZENTACIJA NACRTA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

 

Opštinska uprava opštine Lajkovac organizuje JAVNU PREZENTACIJU Nacrta Izmene i dopune Prostornog plana opštine Lajkovac – usaglašavanje sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Izmene i dopune Prostornog plana opštine Lajkovac – usaglašavanje sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji na životnu sredinu koja će se održati 23. maja 2018. godine u velikoj sali zgrade Opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1, sa početkom u 11 časova.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

u skladu sa članom 60. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/15) i u saradnji sa obrađivačem plana „ INFOPLAN“ D.O.O. Aranđelovac
o r g a n i z u j e

JAVNU PREZENTACIJU

Nacrta Izmene i dopune Prostornog plana opštine Lajkovac – usaglašavanje sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Izmene i dopune Prostornog plana opštine Lajkovac – usaglašavanje sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji na životnu sredinu, u sredu 23. maja 2018. godine.

Opštinska uprava opštine Lajkovac poziva zainteresovane građane, predstavnike nadležnih preduzeća, predstavnike političkih i rukovodećih struktura da prisustvuju prezentaciji Nacrta plana i upoznaju se sa sadržajem istog.

Javna prezentacija će biti održana u velikoj sali zgrade Opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1, sa početkom u 11 časova.
JAVNI UVID u Nacrt Izmene i dopune Prostornog plana opštine Lajkovac – usaglašavanje sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Izmene i dopune Prostornog plana opštine Lajkovac – usaglašavanje sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji na životnu sredinu, se održava od 14. maja do 12. juna 2018. godine, u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u holu ispred velike sale zgrade Opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1, u vremenu od 7 do 15 časova, kao i na internet prezentaciji Opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt Izmene i dopune prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, u pisanoj formi, Odeljenju za urbanističke poslove i prostorno planiranje opštine Lajkovac, preko pisarnice Opštinske uprave opštine Lajkovac, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 12. junom 2018. godine.

Glavni urbanista opštine Lajkovac, kancelarija broj 311, treći sprat, svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koji izvrše uvid u izloženi Nacrt Izmene i dopune prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, pružaće potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim dostavljanjem primedbi i predloga.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE LAJKOVAC biće održana po završetku javnog uvida, u ponedeljak 18. juna 2018.godine, sa početkom u 11 časova, u velikoj sali zgrade Opštine Lajkovac, ul. Omladinski trg br.1. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta će javno iznositi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

Komisija za planove opštine Lajkovac će na zatvorenoj sednici, koja će se naknadno održati, doneti zaključke po svakoj podnetoj primedbi i sačiniti izveštaj o obavljenom javnom uvidu.

Related posts