PRVA ŽENSKA ODBORNIČKA MREŽA

U Lajkovcu je formirana prva ženska odbornička mreža. Osnovana je po ugledu na žensku parlamentarnu mrežu, a na inicijativu Narodne Skupštine i koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Od 35 odbornika, koliko je trenutno u skupštinskom sazivu opštine Lajkovac, devet odbornica su žene iz četiri različite stranake.

Donesen je pravilnik o radu ženske odborničke mreže, izabran je izvršni organ od tri člana. „Ovo je jedno neformalno i nestranačko telo, koje će delovati samo za sebe“, rekla je Mila Mitrović, predsednica odborničke grupe SNS u Skupštini opštine, koja je izabrana za koordinatora ženske odborničke mreže u Lajkovcu.

„Sve mi ćemo se sigurno izmestiti iz svojih stranaka i delovati za neke zajedičke ciljeve. Ti ciljevi su, pre svega, povećanje vidljivosti žena u društvenom i javnom životu, osnaživanje i podsticanje žena da se više uključe u društveni život“, rekla je ona.
Ona je podsetila i da 51 posto biračkog tela čine žene, a da tek svaka treća osoba na listi je žena, te da se zahvaljujući tim kvotama žene u tom broju nalaze na listi.

Related posts