OBAVEŠTENJE DOMA ZDRAVLJA

Besplatani ginekološki pregledi žena i pregled dojki abaviće se u Domu
zdravlja Lajkovac u subotu 25. marta u vremenu od 8 do 14h.

Related posts