ČUVARI PRIRODE POVODOM DANA ŠUMA

“Međunarodni dan šuma obeležava se 21. marta , na dan prolećne ravnodnevnice na severnoj hemisferi,odnosno jesenje ravnodnevnice na južnoj hemisferi.

Šume su najraznovrsniji ekosistemi na Zemlji i faktor koji utiče na stabilnost svih ostalih ekosistema.
Staništa su za biljne i životinjske vrste,regulišu vodni režim,imaju značajnu ulogu u sprečavanju poplava,erozije i klizišta.
Za ljude šume imaju izražen socioekonomski značaj,uticaj na povećanje kvaliteta životne sredine,života stanovništva.
Šume su čuvari biodiverziteta,geofonda,značajan izvor sirovina za privredu,važne u ishrani,turizmu,lovu,hemiskoj industriji,brodogradnji.
U Srbiji ima 30 posto površine pod  šumom ,2,254.000 hektara( državne šume 53 % , privatne 47%  ,sadrže 49 vrsta drveća sa 40 lišćarskih i 9 četinarskih) .
   Da bi se šume zaštitile  neophodno je sprečiti njihovo zagađivanje ,preterano korišćenje-neplanska seča,stara i bolesna stabla ukloniti,pošumljavati i podmlađivati šume,zaštititi od požara,poštovati zakon a od neprocenjive vrednosti je obrazovanje ,pravilna informisanost i ekološka svest.
 Čuvari prirode,učenici biološke i ekološke sekcije O.Š,,Mile Dubljević,, u
Lajkovcu sa drugarima iz vrtića ,,Leptirić,, u Lajkovcu brojnim akcijama u prirodi obeležiće Dan šuma.Sređivanjem školskog dvorišta ,obilaskom obližnje šume,postavljanjem kućica i hranilica za ptice kao i sadnjom novih sadnica,formiranjem ružičnjaka učiniće da priroda u našem okruženju bude mesto za uživanje dece i odraslih.
ČOVEK MOŽE DA ŽIVI BEZ HRANE 5 NEDELJA, BEZ VODE 5 DANA A BEZ VAZDUHA  5 MINUTA”
                                Čuvari prirode,

                     biološke i ekološke sekcije O.Š,,Mile Dubljević”  u Lajkovcu

Related posts