PODRŠKA PORODICI

Lajkovac je jedna od opština koja izdvaja najveća budžetska sredstva za podsticaj nataliteta i podršku porodici u Srbiji. Za svako novorođenče Opština pruža jednokratnu novčanu pomoć od 60.000 dinara za zaposlene i 120.000 dinara za nezaposlene porodilje, uz uslov da majka ima boravište na teritoriji opštine Lajkovac najkraće devet meseci. Značajnu pomoć porodicama predstavljaju i subvencije za boravak dece u vrtiću. Osim što Opština sufinansira troškove boravka dece u vrtiću tako da je osnovna cena 3.800 dinara, za drugo dete u porodici regresira 20 odsto, a za treće 100 odsto (besplatan boravak). Samohranim roditeljima se regresira 50 odsto cene vrtića, dok su subvencije za korisnike socijalne pomoći stopostotne. Uz sva ova socijalna davanja porodiljama i deci, Opština Lajkovac je u 2016. iz budžeta izdvojila sedam miliona dinara za parove koji su u procesu vantelesne oplodnje.

“Mislim da smo, u odnosu na broj stanovnika, među gradovima i opštinama sa najvećim izdvajanjima za podršku porodici. U našoj opštini za svako novorođenče daje se jednokratna novčana pomoć i nema razlike da li je u pitanju prvo ili treće, četvrto dete. U ovakvoj ekonomskoj situaciji to svakako predstavlja značajnu pomoć za roditelje. Otkad je otvoren Centar za vantelesnu oplodnju u Opštoj bolnici Valjevo, podržavamo parove sa naše teritorije u njihovim naporima da dobiju potomstvo. Uz popuste ili besplatan boravak u vrtiću, besplatan prevoz učenika, pribor i lektiru za prvake, različite olakšice i pomoć za socijalno ugrožene porodice, to su značajna budžetska izdvajanja koja se trudimo da održimo ili povećamo,” kaže Nenad Džajević, zamenik predsednika Opštine Lajkovac.

Postoji nekoliko vidova podrške porodicama sa školskom decom, a jedan od njih je besplatan prevoz za sve koji žive van varoši Lajkovac. Za prevoz učenika opština Lajkovac je u 2016. godini izdvojila 25 miliona dinara: 13 miliona za osnovce i 12 miliona za srednjoškolce, odnosno za đake koji pohađaju Srednju školu „17. septembar“ u Lajkovcu. Za sve đake prvake prilikom polaska u školu obezbeđeni su školski pribor i lektira. Dotira se i ishrana dece iz socijalno ugroženih porodica u đačkoj kuhinji Osnovne škole „Dimitrije Tucović“ u Jabučju. U ovoj osmogodišnjoj školi ima dosta učenika iz siromašnih romskih porodica tako da je podrška Opštine za njih izuzetno značajna.

Related posts