ODBORNICI JEDINSTVENI PO PITANJU SUDA

Nakon višečasovne rasprave, odbornici SO-e Lajkovac su jednoglasno podržali inicijativu koju je podnela grupa građana ”Za slobodnu Srbiju – Zavetnici, Radovan Ostojić” da se organizuje prijemno odeljenje i tri sudeća dana u zgradi Suda u Lajkovcu, odnosno da se vrati sudska jedinica u Lajkovac. Zastupnik inicijatora advokat Vesna Jovanović, obrazlažući zahtev, istakla je da je prvom reformom pravosuđa 2008. godine Lajkovac ostao bez Opštinskog suda, a da je tokom treće reforme 2014. godine ugašena i sudska jedinica. Doneta je odluka koja sadrži pet zaključaka: 1. Da se u cilju zadovoljenja potreba građana Lajkovca organizuje rad prijemne kancelarije. 2. Da se u lajkovačkoj zgradi suda organizuju tri sudeća dana nedeljno. 3. Da se u dogovoru sa sada nadležnim sudom na Ubu reši pitanje oduzetog sudskog nameštaja. 4. Da se u Lajkovcu pokrene rad Sudske jedinice. 5. Da se u cilju rešavanja ovih zaključaka organizuju sastanci sa predsednikom suda na Ubu i sa predstavnicima nadležnih ministarstava.

-Prvi korak je da, u skladu sa sudskim poslovnikom, predsednik Osnovnog suda u Ubu Dušan Živković organizuje sudeće dane i prijemnu kancelariju u Lajkovcu. Sudeći dani su zakonski dozvoljeni i zavise od dobre volje predsednika. Drugi pravac je podnošenje inicijative za izmenu važećeg zakona koja će omogućiti da se Lajkovcu vrati Sudska jedinica – objasnio je redosled poteza predsednik SO Lajkovac Živorad Bojičić.

Odbornici su takođe jednoglasno usvojili i odluku o saradnji sa opštinama i gradovima kolubarskog sliva, od koje se očekuje unapređenje preventivnog delovanja i delovanja u kriznim situacijama. Inicijativu je pokrenula Stalna konferencija gradova i opština i do sada je sprovedena u Moravskom slivu. Inicijativa, koju je pokrenuo načelnik Kolubarskog upravnog okruga Goran Milivojević, potpisana je 23. januara u Obrenovcu, dok će zvaničan protokol biti potpisan kada skupštine svih opština i gradova kolubarskog sliva donesu pravosnažne odluke, najavio je Živorad Bojičić. Ovakva saradnja omogućiće i konkurisanje kod fondova Evropske unije.

Na 11. sednici su usvojeni planovi i programi rada za narednu godinu Turističke organizacije, Kulturnog centra ”Hadži Ruvim” i Javne ustanove za sport i omladinu. Prihvaćene su Treće izmene i dopune Lokalnog akcionog plana za mlade. Donete su i odluke vezane za imenovanje predsednika i članova nadzornog odbora preduzeća ”Lajkovac usluge”, kao i nadzornog i upravnog odbora Centra za socijalni rad ”Solidarnost” opština Lajkovac, LJig i Mionica. Doneta je Odluka o obavljanju eksterne revizije Završnog računa Budžeta opštine Lajkovac za 2016. godinu.

Na 11. sednici skupštine opštine Lajkovac razmatrano je 14 tačaka dnevnog reda

 

 

 

Related posts