IMPOZANTAN OPŠTINSKI BUDŽET

Opštinska uprava se odlično pripremila za ovonedeljnu javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu za 2017. godinu, ali je, na žalost, odziv građana i predstavnika javnih ustanova bio minimalan. Pedviđenim nacrtom budžet opštine Lajkovac u sledećoj godini iznosiće milijardu i 274 miliona dinara. Od planiranih kapitalnih investicija u 2017. će biti realizovani započeti projekti izgradnje zatvorenog bazena, završetak zgrade vrtića i parterno uređenje, a među krupnije investicije spada i popločavanje ulice vojvode Mišića. Najviše će biti uloženo, kao i obično, u komunalnu infrastrukturu, s tim što će nešto manje sredstava ići za puteve. Tatijana Panić rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije:

“U strukturi prihoda i rashoda budžeta uglavnom je sve kao prošle godine ili manje, pri čemu smo sledili sva uputstva nadležnog ministarstva i ispoštovali sva budžetska ograničenja. U prvoj polovini godine budžetski korisnici mogu očekivati sasmo polovinu od svojih tekućih rashoda, ne računajući zarade i naknade za angažovanje po ugovoru o delu. S obzirom da očekujemo suficit od 70 miliona dinara, koji može biti raspoređen po završnom računu, tada će biti obezbeđena sredstva za drugu polovinu godine. Naš klasičan budžetski okvir je svega 350 miliona, a sva druga sredstva su strogo namenska ili preneta namenski.”

Ovom prilikom predstavljeni su i nacrti izmena odluka kojima se uređuju izvorni prihodi opštine Lajkovac: Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, Odluka o opštinskim administrativnim taksama i Odluka o lokalnim komunalnim taksama i naplati javnih prihoda.

Danas je održana i 16. sednica Opštinskog veća. Na sednici je razmatran Nacrt Odluke o budžetu opštine Lajkovac za 2017. godinu, Nacrt Odluke o četvrtom rebalansu za 2016. godinu, Program uređivanja građevinskog zemljišta opštine Lajkovac u 2017, programi poslovanja javnih preduzeća i mnoge druge tačke, ukupno 20. Sednica je pripremna za skupštinsko zasedanje koje će biti održano sledeće nedelje.

 

 

Related posts