Radionica ,,SMANJENJE RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U OPŠTINAMA ZAPADNE SRBIJE“

U petak, 21. oktobra u Petnici-Valjevo, održava se radionica ,,SMANJENJE RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U OPŠTINAMA ZAPADNE SRBIJE“, u okviru projekta „Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda“, u organizaciji UNISDR – Kancelarije Ujedinjenih Nacija za smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda i Humanitarne organizacije CARITAS.
Obuku sprovodi Sektor za vanredne situacije MUP-a u saradnji sa Sektorom za ljudske resurse – Naconalnim trening centrom za vanredne situacije.
Na ovaj način nastavljaju se aktivnosti Sektora za vanredne situacije na temu podizanja svesti i jačanja kapaciteta lokalnih zajednica u vezi sa elementarnim nepogodama i prevencijom istih.
Radionici će pored predstavnika Sektora za vanredne stuacije i Sektora za ljudske resusre prisustvovati i Luca Rossi, predstavnik Organizacije Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa, Kancelarija za Evropu i predstavnik „Caritas” Srbije.
Radionica se izvodi u Istraživačkom centru Petnici-Valjevu, sa početkom u 10:30.

Related posts