PONOVO AZILANTI U BOGOVAĐI

Nakon jednogodišnje pauze, u Centar za prihvat azilanata u Bogovađi ponovo su stigli azilanti. Kako saznajemo, pristigla je grupa od 55 azilanata, a u najavi je dolazak još jedne veće grupe.
Od početka ove godine oko 100.000 migranata pošlo je kroz Srbiju, dok je u prošloj Srbija bila usputna stanica za 600.000 onih koji svoje utočište traže u nekim razvijenijim zemljama Evrope, rekli su Komesarijata za izbeglice, uz napomenu da je azil u našoj zemlji zatražilo 4.600 azilanata.
Predstavnici Komesarijata za izbeglice, danas su tim povodom bili u radnoj poseti Centru u Bogovađi.

Related posts