LAJKOVAČKI OSVAJAČI

Planinari PSD “Ćira”, u okviru svog boravka u Soko Banji, savladali su planinu Rtanj ispevši njen najviši vrh Šiljak 1565 mnv, sa južne strane i planinu Devicu , osvojivši vrh Oštra čuka 1075 mnv.Obišli su i izletišta i vidikovce same banje.

Related posts