OBAVEŠTENJE ZA PENZIONERE

Penzioneri sa prebivalištem na području opštine Lajkovac, koji primaju najniži iznos penzije, mogu preko Zajedničkog centra za socijalni rad “Solidarnost” za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica- odeljenja u Lajkovcu, da podnesu zahtev za jednokratnu novčanu pomoć za prvi kvartal ove godine. Zahtevi će se primati u prostorijama opštine Lajkovac, u velikoj sali, svakim radnim danom od 8-15 sati u periodu od 13. do 30. juna.
Najniži iznos penzija za kategoriju zaposlenih, vojnih lica i samostalnih delatnosti je 13. 454,11 dinara, a za kategoriju zemljoradnika 10. 577,31 dinar.

PODNODIOCI ZAHTEVA TREBA DA DOSTAVE:
1.- dve fotokopije poslednjeg čeka od penzije
2.-dve fotokopije lične karte (ukoliko je lična karta na starom obrascu), odnosno dva očitana primerka (ukoliko je biometrijska lična karta)
3.-dve fotokopije tekućeg računa za sve penzionere, kao i one koji prvi put podnose zahtev
4.-potpisan zahtev sa brojem telefona, u slučaju potrebe za kontakt

U slučaju da penzioner ne može samostalno da dođe i podnese zahtev, evidentiraće se radi kućne posete posle 30. juna.

OPŠTINA LAJKOVAC I ZAJEDNIČKI CENTAR ZA
SOCIJALNI RAD “SOLIDARNOST” LJIG

Related posts