1 720 000,00 ZA PROTIVGRADNU ZAŠTITU

Na osnovu uputstva nadležnog ministarstva, za finansiranje nabavke protivgradnih raketa i rada protivgradnih strelaca opština Lajkovac je izdvojila je iz budžeta 1.720.000 dinara.
Na području opštine Lajkovac postoji 12 protivgradnih stanica, koje su pravilno raspoređene i koje donekle štite i okolne opštine od posledica nevremena. Na njima je anagažovano šest strelaca u sezoni protivgradne zaštite, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra, čija mesečna nadoknada iznosi 9.500 dinara. Od tog iznosa Opština Lajkovac izdvaja 5.500, dok Ministarstvo učestvuje sa 4.000. Isplata će početi posle usvajanja odluke na sednici Skupštine opštine.

Related posts