ZASEDAO LOKALNI PARLAMENT

Konstatovan je prestanak mandata odborniku sa liste Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje dr Ljiljani Molerović (ostavka data iz ličnih razloga) i potvrđen mandat novom odborniku Biljani Gavrilović, sa iste liste.
Na današnjoj, drugoj po redu sednici novog saziva Skupštine opštine Lajkovac , imenovan je Opštinski štab za vanredne situacije , na čijem je čelu, po funkciji, Andrija Živković, predsednik opštine.
Akcenat na današnjoj sednici je bio na izboru predsednika i članova Saveta i Komisija SO-e Lajkovac.
Predsednik Saveta za budžet i finansije je Vesna Arsenović, predsednik Saveta za urbanizam,komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Svetislav Marjanović, predsednik Saveta za poljoprivredu i selo Milovan Mešterović, predsednik Saveta za društvenu brigu o deci, omladinu i sport Raša Filipović, predsednik Saveta za nacionalne manjine Biljana Gavrilović i za predsednika Ekonomskog Saveta izabran je Dušan Petrović.
Predsednik Skupštinske Komisije za statutarna i normativna akta je Zagorka Šalipur, predsednik Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Mila Mitrović i predsednik Komisije za predstavke i žalbe je Danijela Milovanović.
Današnje zasedanje lokalnog parlamenta proteklo je i u znaku izrečene Mere upozorenja, a na samom kraju sednice i Mere udaljenja odborniku Ranku Filipoviću, zbog, kako je formulisano, nepoštovanja predsednika opštine i predsednika Skupštine.
Živorad Bojičić, predsednik Skupštine, rezimirajući sednicu, obraćajuči se medijima je između ostalog rekao , da je na današnjoj sednici bilo diskusija za ličnu i stranačku promociju , ali i dobrih sugestija.
Bojičić je najavio još dva zasedanja lokalnog parlamenta tokom ovog meseca. Odbornike SO-e Lajkovac očekuju važne odluke, poput rebalansa budžeta ( zbog 61 miliona dinara od Nadoknade za koriščenje mineralnih sirovina-tzv Fonda rente) i izmena planova i programa preduzeća , kao i Završni račun budžeta za prošlu godinu. Tome će prethoditi imenovanje članova Nadzornih i Upravnih odbora, upravo zbog kolizije interesa, kako bi se stvorili normativni uslovi za njihovo donošenje, od strane ovog doma.

Related posts