JUNSKO ZASEDANJE LOKALNOG PARLAMENTA I PRVI REBALANS BUDŽETA

Predsednik Skupštine opštine Lajkovac Nenad Džajević zakazao je treću po redu u ovom sazivu sednicu Skupštine opštine Lajkovac za sredu 26. juni s početkom u 10 časova.

Centralna tačka junskog zasedanja lokalnog parlamenta je usvajanje Prvog rebalansa budžeta opštine Lajkovac za 2024. godinu, a na dnevnom redu je i Završni račun budžeta opštine Lajkovac za prošlu godinu.

Dnevni red junskog zasedanja lokalnog parlamenta nije obiman i sadrži devet tačaka. Pored Prvog rebalansa ovogodišnjeg budžeta sa prečišćenim tekstom Odluke o budžetu opštine Lajkovac za 2024. godinu i Završnog računa budžeta opštine Lajkovac za 2023. godinu, odbornici će se izjašnjavati i o Predlogu Odluke o promeni Statuta opštine Lajkovac.

Shodno prvom rebansu budžeta, izmene i dopune pretrpeće dva važna programa, koja čekaju zeleno svetlo od strane lokalnog parlamenta: Predlog Drugih izmena i dopuna Programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Lajkovac za 2024. godinu, sa prečišćenim tekstom Programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Lajkovac za 2024. godinu i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JP ”Gradska čistoća” Lajkovac za 2024. godinu sa Programom korišćenja sredstava subvencija za 2024. godinu, sa prečišćenim tekstom Programa poslovanja JP ”Gradska čistoća” Lajkovac za 2024. godinu sa Programom korišćenja sredstava subvencija za 2024. godinu.

Na dnevnom redu je i Predlog Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda opštine Lajkovac za 2024. godinu, kao i Predlog Rešenja, kojim se određuju doktori medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih lica izvan zdravstvene ustanove.

Odbornici Skupštine opštine Lajkovac razmatraće i Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Lajkovac i Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za planove opštine Lajkovac.

D N E V N I  R E D:

Related posts

Leave a Comment