U CENTAR ZA AZIL U BOGOVAĐI STIGLI NOVI KORISNICI

Tragom informacije koju smo dobili od meštana Bogovađe, da su u Centar za azil pristigla dva autobusa novih korisnika, među kojima su mahom porodice sa decom, kontaktirali smo Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i dobili Saopštenje koje prenosimo u celosti:

“U Centru  za azil u Bogovađi trenutno je smešteno 133 korisnika. Najvećim delom su u Centru sada korisnici iz Afrike, premešteni nedavno iz Prihvatnog centra „Divljana“ sa juga Srbije, koji je u renoviranju. Među novopristiglim korisnicima ima i porodica, poreklom iz Somalije. U centru je ostao manji broj maloletnika bez pratnje.”

Nakon incidenta koji se krajem prošle godine dogodio u Centru za azil Bogovađa, na inicijativu meštana održan je tada sastanak Saveta mezne zajednice Bogovađa, kome su prisustvovali i predstavnici svih relevantnih struktura. Sastanak je održan kako bi se razmotrila aktuelna situacija i formulisali zahtevi u cilju prevazilženja problema meštana nastalih vezano sa boravkom maloletnih migranata u Centru za azil u Bogovađi.

Meštani, koji su tada bili su uznemireni nedavnim incidentima u Centru za azil u Bogovađi, na sastanku su izneli sve problem i svoje stavove, nakon čega su definisani zahtevi građana Bogovađe u vezi sa boravkom migranata: zabrana napuštanja Centra za azil migrantima, osim kada postoji opravdana potreba da se to čini, ali organizovanim prevozom, u manjim grupama, uz obavezno prisustvo i nadzor staratelja ili radnika Komeserijata; povećanje broja radnika fizičko – tehničkog obezbeđenja; preinačenje korisnika Centra za azil u Bogovađi i vraćanje porodica sa decom, koji su se pokazali disciplinovani i miroljubivi prilikom boravka u Centru prethodnih godina i razmatranje mogućnosti trajnog iseljenja azilanata iz Centra za azil u Bogovađi.

Uz to, meštani su podsetili, da se u blizini Centra za azil u Bogovađi nalaze vojni objekti, škola i pravoslavni manastir, moleći nadležne za razumevanje i hitnu reakciju u cilju sprečavanja daljih incidenata između migranata i građana.

Savet mesne zajednice Bogovađa je svoje zahteve potom predao lokalnoj samoupravi i zatražio hitan sastanak lokalnog Saveta za bezbednost, koji je blagovremeno razmotrio i podržao zahteve meštana, nakon čega su usledili dopisi na sve relevantne adrese, kako bi se sprečili novi incidenti, koji bi narušili bezbednost meštana.

Nakon što je većina starijih maloletnika tada iseljena iz Centra za azil i premeštena na druge rspoložive lokacije,  u međuvremenu bezbednosna situacija u Bogovađi, sa stanovišta boravka azilanata, bila je pod punom kontrolom i novih incidenata nije bilo.

Related posts

Leave a Comment

17 − twelve =