POSETA PREDAVAČA IZ SAVETA EVROPE ZDRAVSTVENOM CENTRU VALJEVO

Veoma je dobro i afirmativno za Bolničku banku krvi Bolnice Zdravstvenog centra Valjevo što je uključena u program upravljanja kvalitetom u oblasti krvi sledeće godine, te je poseta od strane stručnjaka iz EDQM (Evropska komisija za menadžment kvaliteta iz Saveta Evrope) koji su ovom  prilikom  obavili i obuku iz oblasti transfuzijske medicine (B-TV) u bolničkoj Banci krvi višestruko značajna, ocenjeno je iz Zdravstvenog centra Valjevo. To je svakako dragoceno za stanovnike Kolubarskog okruga, kojima je bolnica u Valjevu regionalna bolnica, a svaka inovacija i progres direktno utiču na kvalitet zdravstvene zaštite stanovništva.  

U Zdravstvenom centru Valjevo, u bolničkoj banci krvi-kliničkoj transfuziologiji Opšte Bolnice Valjevo, boravili su eminentni predavači iz oblasti Menadžmnta kvaliteta u oblasti krvi i krvnih produkata. Članovi tima su bili Luka Mascaretti iz Trsta, Karen Byrne iz Dablina, i Perinne Arnould, iz Strazbura, predavači ispred EDQM (Evropska Direkcija za menadžment kvaliteta) Saveta Evrope.  Ovi stručnjaci su sproveli trodnevnu obuku u oblasti uspostavljanja sistema menadžmenta kvaliteta u oblasti krvi i krvnih produkata. Zahvaljujući razumevanju v.d. direktora ZC Valjevo, dr sci. med. Vladimira Pantelića, a uz podršku Uprave za Biomedicinu Ministarstva Zdravlja RS, ova poseta ima za cilj unapređenje sistema rada kako za Bolničku banku krvi (BBK) tako i za Zdravstveni centar Valjevo u celini.

  • Posle uspešno završenog radnog dela, i izveštaja koji treba da stigne kroz mesec dana, rad na prevenciji i usklađivanju mera podići će kvalitet rada, sigurnost primene i racionalno korišćenje krvi i komponenti krvi. Moram istaći da smo prva i zasad jedina zdravstvena ustanova pod okriljem Ministarstva Zdravlja RS u kojoj su boravili predavači iz Saveta Evrope i da ćemo se truditi da podignemo kvalitet zdravstvene zaštite pacijenata na viši nivo – zaključio je načelnik Bolničke banke krvi, prim dr Svetislav Matić i dodao da sa ponosom ističe značaj znanja i praćenja svetskih standarda u oblasti transfuzione medicine koji se implementiraju u svakodnevnom radu Odeljenja bolničke banke krvi-kliničke transfuzije Zdravstvenog centra Valjevo.

Posle pozdravne reči v.d. direktora ZC Valjevo, dr sci. med. Vladimira Pantelića, i predstavljanja organizacije rada Odeljenja bolničke banke krvi- kliničke transfuziologije, kao  i postojećeg sistema kvaliteta, predstavljenog od strane načelnika Odeljenja kliničke transfuzilogije, prim. dr Svetislava Matića i dr med Radenka Čančara, predavači-gosti su obišli Odeljenje bolničke banke krvi- kliničke transfuziologije, gde su imali uvid u proces rada od dobijanja krvi i komponenti iz ITKS ( Institita za transfuziju Krvi Srbije, Beograd) , preko načina trebovanja, čuvanja i izdavanja krvi i komponeti na bolnička odeljenja čitavog Zdravstvenog centra Valjevo. Pomoćnik direktora ZC Valjevo, za kvalitet zdravstvene nege, dr sci med Mira Vuković aktivno je učestvovala u radu trodnevne sesije.

Drugog dana posete obrađene su teme iz informacionih tehnologija (IT) i ljudskih resursa, gde su aktivno učestvovali predstavnici odeljenja od značaja za ovu oblast. Obuka , predavanja i rekapitulacija su trajali od 9 -17h po planu određenom od strane predavača, a u popodnevnoj sesiji drugog dana obrađene su teme koje se odnose na hemovigilancu ( hem-krv, vigilanca pažnja), oblasti koja prati sledljivost, nadgleda i sprečava procese neočekivanih događaja i neželjenih reakcija i njihovo epidemiološko praćenje. Treći dan je bio posvećen treningu o obrađenim temama i o menadžmentu rizika vezanim za procese rada u BBK i primeni krvi i krvnih produkata na bolničkim odeljenjima. Sve procedure i predavanja su usklađene sa 23. izdanjem “Vodiča za korišćenje i praćenje kvaliteta u oblasti transfuzija”, izdatim od Saveta Evrope 2023.godine, rečeno je iz Zdravstvenog centra Valjevo.

Related posts

Leave a Comment