ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA VREME TURISTIČKOG BORAVKA U INOSTRANSTVU

Osiguranici se u ovom periodu godine interesuju za osiguranje za vreme privatnog boravka u inostranstvu (turistički boravak).

Republika Srbija ima zaključene sporazume o osiguranju sa 20 zemalja, među kojima su, na primer, susedna Hrvatska, Crna Gora, Bugarska, Bosna i Hercegovina, kada je reč o „morskim“ destinacijama (Grčka nije na ovom spisku). Osiguranici koji putuju u ove zemlje sa potvrdom RFZO, u slučaju iznenadne bolesti, ne plaćaju troškove lečenja.

Za sve ostale države u koje se putuje (među kojima je Grčka), sa prethodno pribavljenom potvrdom RFZO, u slučaju hitne medicinske pomoći, lečenje se mora platiti, ali će osiguraniku po povratku troškovi biti refundirani.

Da bi osigurano lice dobilo ovu potvrdu od RFZO, potrebno je da mu prethodno izabrani lekar popuni obrazac – Nalaz i mišljenje o zdravstvenom stanju osiguranog lica. Za decu je potrebna i potvrda izabranog lekara – stomatologa o stanju zuba. Ovaj obrazac osigurano lice može preuzeti u Filijali ili sa sajta RFZO. RFZO će izdati Potvrdu na osnovu nalaza i mišljenja Lekarske komisije, da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući i druge zdravstvene usluge.

Potvrda RFZO se izdaje najduže za period do 90 dana od dana izdavanja, a izdavanje se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko smatraju da im je procedura oko dobijanja potvrda komplikovana, na šalteru Filijala i ispostavama RFZO osigurana lica mogu za sebe i svoju porodicu nabaviti polisu za put u inostranstvo, po povoljnim cenama. Za slučaj hitne, neophodne i neodložne medicinske pomoći za vreme puta i boravka u inostranstvu osiguranik snosi troškove lečenja, koje mu po povratku sa puta osiguranje RFZO refundira do iznosa od najviše 15.000,00 evra, saopštio je Milan Vilotić, v.d. direktora Filijale Valjevo RFZO.

Related posts

Leave a Comment