EPS POSLAO OBAVEŠTENJA NA 30 HILJADA ADRESA

„Elektroprivreda Srbije“ AD nastavlja sa ažuriranjem baze podataka u skladu za Zakonom o energetici. Na ukupno 30 hiljada adresa kupaca iz Beograda, Kraljeva, Kragujevca i  Niša poslata su obaveštenja o potrebi zaključenja ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom i ugovori. Potrebno je da kupci popune oba primerka ugovora, potpišu i u najkraćem roku, a najkasnije do 01.07.2024.godine, iste dostave EPS-u, mejlom, lično na šalterima ili poštom (poštarina je plaćena).

Ukoliko  se podaci o korisniku električne energije razlikuju od podataka koji su dostavljeni u predlogu ugovora, odnosno ukoliko je došlo do promene vlasništva nad objektom, korisnik treba da dostavi dokumentaciju o promeni.

-Napominjemo, obaveštenja i ugovori ne znače nikakve dodatne troškove ili bilo kakve druge izmene u snabdevanju, niti utiču na cenu električne energije. Cilj je isključivo ažuriranje baze podataka kupaca u skladu sa Zakonom o energetici, saopšteno je iz EPS-a.

Related posts

Leave a Comment