ODGOVOR I INICIJATIVA POVERENIKA ZA RAVNOPRAVNOST NA DOPIS UDRUŽENJA “BaziMili”

Udruženje za pomoć osobama sa autizmom ’’BaziMili’’ iz Lajkovca obratilo se dopisom Povereniku za zaštitu ravnopravnosti ukazujući na položaj osoba sa autizmom, višestrukim smetnjama, intelektualnim poteškoćama, specifičnim i retkim bolestima koje po završetku obrazovnog ciklusa ostaju bez usluge ličnog pratioca i ne mogu nastaviti školovanje, usavršavanje, zaposle se ili budu na bilo koji drugi način aktivni članovi društva zbog nerazvijenih usluga podrške za život u zajednici.

Foto: Milica Nikolić, predsednica Udruženja “BaziMili” Lajkovac

To pravo im je uskraćeno spornom odredbom člana 99 Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite koju ne mogu većina pomenutih osoba ispuniti i samim tim ostvariti uslugu koja bi im omogućila život u zajednici i učešće u društvenom životu poput ostalih građana i građanki.

Foto: konferencija za medije “Inkluzija-celoživotna podrška ili slovo na papiru” održana u Medija centru u okviru projekta Spajalica

Udruženje je u okviru zagovaračke inicijative ’’Spajalica’’ okupilo veliki broj organizacija civilnog društva, sprovelo istraživanja cene smeštaja po korisniku u ustanove socijalne zaštite i cene personalne asistencije po korusniku, anketirali porodice osoba sa autizmom i višestrukim smetnjama sa ciljem utvrđivanja u kojim domenima je potrebna podrška. Sve aktivnosti su sprovedene kako bi donosioci odluka mogli jasnije sagledati stvarne potrebe osoba sa autizmom i višestrukim smetnjama.

Foto: Sanja Stanković, iz kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Nakon prijema dopisa Poverenik za ravnopravnost uputio je Odgovor na dopis Udruženja Bazi Mili i obratio se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, inicijativom za izmenom Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, a kako bi uzeli u obzir pomenuta obraćanja udruženja i razmotrili ili prilagođavanje postojećih usluga ili standardizovanje novih ciljanih usluga socijalne zaštite koje bi bolje targetirale potrebe osoba sa autizmom, kao i osoba koje boluju od specifičnih ili retkih bolesti.

Related posts

Leave a Comment