OVERENE ZDRAVSTVENE KARTICE SVIM BORCIMA I NJIHOVIM PORODICAMA

Svim osiguranicima sa statusom borca i članovima njihovih porodica, overene su zdravstvene kartice.

-Osiguranici koji su stekli status borca u ratovima od 1990. do 1999. godine i imaju boračku legitimaciju ili rešenje o priznatom statusu borca, mogu da overe zdravstvenu karticu bez potvrde o plaćenom porezu i drugim izmirenim obavezama prema državi.

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da osigurano lice kome je utvrđen status borca u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita boraca, kao i članovi porodice tog lica koji su osigurani preko tog lica, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite, bez obzira da li je uplaćen dospeli doprinos za zdravstveno osiguranje, saopštio je v.d. direktora Filijale Valjevo Milan Vilotić.

Related posts

Leave a Comment