PU “LEPTIRIĆ” UČESNIK PROJEKTA “ZNAČAJ PRAĆENJA LINEARNOG RASTA KOD DECE”

U Predškolskoj ustanovi „Leptirić“ ove sedmice održana je izuzetno vredna pažnje i korisna tribina za zaposlene i roditelje pod nazivom „Značaj praćenja linearnog rasta kod dece“, namenjena deci uzrasta od dve godine pa do polaska u školu.

Cilj pravilnog praćenja rasta dece u predškolskim ustanovama je blagovremeno otkrivanje smanjenja funkcije lučenja hormona rasta koji može izazvati mnoge zdravstvene probleme. Nakon ustanovljavanja eventualnog problema, može se na vreme početi sa adekvatnom hormonskom terapijom.

Ono što je nekada bilo prilično nedostupno i skupo, sada je ovim projektom omogućeno svoj deci i to u najranijem uzrastu.

Tribinu su realizovali predstavnici Ministarstva prosvete, Saveza udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije uz podršku Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu, Udruženja za pedijatrijsku endokrinologiju Srbije i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr. Vukan Čupić“.

Predsednica Saveza udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije Jadranka Spasić je naglasila da je reč o projektu koji je tokom 2022. godine započet u Srbiji, a ima značaj je jer doprinosi preventivnom delovanju u cilju blagovremenog uočavanja odstupanja telesne visine deteta u odnosu na svoje genetske potencijale i dodala:

“Projekat obuhvata radionice u kojima lekari i medicinske sestre Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr. Vukan Čupić“ obučavaju zaposlene medicinske sestre i saradnike za preventivnu i zdravstvenu zaštitu za pravilno merenje dece, a potom i vođenje karte rasta za svako dete. . Cilj edukacije je blagovremeno otkrivanje poremećaja funkcije lučenja hormona rasta koji može izazvati mnoge zdravstvene probleme. Poremećaj funkcije lučenja hormona rasta za posledicu može imati nizak rast, prerani ulazak u pubertet, kao i visok rast. Nakon ustanovljavanja eventualnog problema, može se na vreme početi sa adekvatnom hormonskom terapijom. Veoma je važno da se deca kod koje se uoče odstupanja od normalnog rasta upute endokrinologu u cilju daljeg praćenja. Takođe, projekat podrazumeva i predavanje za roditelje na kome se isti upoznavaju sa projektom i daju svoju saglasnost za merenje dece u vrtiću. Prvenstveni cilj projekta je usmeren na pravilan rast i razvoj dece od najranijeg uzrasta, čime se značajno doprinosi unapređivanju zdravlja dece predškolskog uzrasta i poboljšanju kvaliteta života dece i njihovih porodica.”

Nakon tribine u vrtiću, link sa predavanjem dostupan je roditeljima, kako bi se i oni koji nisu prisutni upoznali sa realizacijom projekta u predškolskoj ustanovi.

Mila Mitrović – Lončar direktor PU”Leptirić” je izrazila veliko zadovoljstvo što je lajkovačka PU “Leptirić” ušla u projekat „Značaj praćenja linearnog rasta dece“, u okviru kojeg je najpre za zaposlene održano predavanje na temu značaja redovnog praćenja rasta i razvoja deteta, a potom i za roditelje, kojima su predavači uputili pravilne smernice o praćenju rasta kod dece:

“Danas je velika čast i zadovoljstvo za nas u PU „Leptirić“, jer smo ušli u projekat pravilnog merenja telesne visine dece predškolskog uzrasta. Drago nam je što smo domaćini i prvi u nizu ove godine od gradova u ovom ciklusu realizacije projekta, kojim je obuhvaćeno 15 predškolskih ustanova u Srbiji i od velikog značaja je za zdravlje naše dece. Kao i sve druge aktivnosti i ovu ćemo realizovati planski i u skladu sa specifičnostima naše ustanove. Saradnik za realizaciju preventivno zdravstvene zaštite odmah će krenuti sa merenjem predškolaca, kako bi sve bilo zavrseno dok su oni još uvek kod nas. Na poklon smo dobili i profesionalni medicinski stadiometar, kojim ćemo meriti visinu dece uz saglasnost roditelja. Projekat će značajno doprineti unapređivanju zdravlja dece kao i podizanju svesti o značaju redovnog i pravilnog merenja dece, kako u porodici tako i u predškolskim ustanovama. Poenta je da projekat zaživi u svin predškolskim ustanovama. Cilj ovog projekta jeste da se rano uoče odstupanja u rastu i da se na vreme preduzmu neophodni koraci.”

Jednom godišnje rezultati merenja će se slati lekarima pedijatrima na Institut, a oni će, u skladu sa svojim procenama, ukoliko bude bilo potrebe, zvati roditelje određene dece za koju smatraju da postoje neka odstupanja u rastu.

Projekat je podržan od strane Sekretarijata za obrazovanje i deciju zastitu i Ministarstva prosvete koji su isti prepoznali kao veoma vazan za decu u predskolskim ustanovama.

Related posts

Leave a Comment