ODRŽANA PETA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

Današnja, peta po redu u ovom sazivu sednica opštinskog veća opštine Lajkovac sadržala je samo šest tačaka, od kojih je zamenik predsednika opštine Obrad Milutinović kao najinteresantniju najpre izdvojio onu koja se odnosi na usvajanje Programa za rad tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području lokalne samouprave, potom Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za finansiranje programa i projekata udruženja i drugih organizacija cicilnog društva iz budžeta opštine Lajkovac u 2024. godini, a osvrnuo se i na dve tačke vezane za javno-privatno partnerstvo racionalizacije javnog osvetljenja:

„Preko javnog poziva dobili smo 11 miliona dinara od Agencije za bezbednost u saobraćaju. Napomenuo bih samo da od 1. januara 2024.godine sredstva od naplaćenih kazni ne idu u budžet opštine Lajkovac, već se direktno slivaju u budžet Republike Srbije, a kasnije preko javnog poziva  lokalne samouprave konkurišu za određena sredstva. Opština Lajkovac je konkurisala i tom prilikom dobila 11 miliona dinara, ostale opštine u našem regionu dobile su mnogo manja sredstva.

Ta sredstva će biti raspodeljena na sledeći način: na unapređenje saobraćajne infrastrukture 3.590.000 dinara, rad tela 220.000, naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja 2.380.000 din i preventivno povremene aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja 4.810.000 dinara.

Važna tačka današnje sednice je bio i Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za finansiranje programa i projekata udruženja i drugih organizacija cicilnog društva iz budžeta opštine Lajkovac u 2024. godini.

„U pitanju su tri konkursa. Javni konkurs za sufinansiranje projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata iz budžeta opštine Lajkovac, za koji je predviđeno dva miliona dinara, biće raspisan mart-april mesec, kraj prvog i početak drugog kvartala. Za Javni konkurs za finansiranje projekata iz oblasti kulture iz budžeta opštine Lajkovac za predviđeno je 100.000, a period kada će biti objavljen je mart-april 2024.godine. Treći konkurs jeste Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta na teritoriji opštine Lajkovac, to je period april-novembar, a ukupna vrednost 500.000 dinara.“

U izjavi za medije Milutinović se osvrnuo i na dve tačke vezane za javno-privatno partnerstvo racionalizacije javnog osvetljenja, pre svega na Kvartalni  izveštaj o merenju i verifikaciji uštede za period novembar-decembar 2023. i januar 2024. godine Društva posebne namene za rekonstrukciju i održavanje javnog osvetljenja LA doo Beograd.

“U ovom trenutku ostvarena ušteda je oko 60%, a planirano je u trenutku racionalizacije, tačnije projektovano je 76%. Na sistemu javne rasvete nalazi se oko 828 ilegalnih sijalica, što je sa dodatnim potrošačima oko 910 ilegalnih potrošača. Kada se sve uzme u razmatranje, na sistemu javne rasvete trenutno se nalazi 6.700 svetiljki. Obuhvaćene su one koje je privatni parner zamenio tj. izvršio racionalizaciju na sistemu, ilegalne svetiljke plus dodatni potrošači, uključujući 23 dodatne svetiljke implementirane na parkingu kod zgrade silosa i one koje se nalaze u parkiću iza opštine Lajkovac, kao i parter Jabučje sa 21 svetiljkom. Jedan informativni podatak je da ukupna projektovana potrošnja električne energije na sistemu javne rasvete iznosi 1.252.446 kilovatčasova. Napomenuću samo da je pre racionalizacije potrošnja bila 3.055.245 kilovatčasova.

Još jednu tačku bih izdvojio, a to je zapisnik o primopredaji implementiranih svetiljki.  U zapisniku je privatni partner obrazložio sve svetiljke koje su trenutno na sistemu javne rasvete, dao presek stanja ilegalnih i dodatno implementiranih potrošača i dobio tabelu gde imamo ukupno 910 potrošača, odnosno 828 ilegalnih svetiljki. NJihova potrošnja u ovom trenutku je oko 114,71 kilovatčasova. U ovom trenutku ukupno je izvršena zamena 5.787 svetiljki, a ostalo je 36 neimplementiranih svetiljki. Razlog je što na pojedine svetiljke koje su u trenutku implementacije ušle u brojanje još uvek imamo garanciju, a da je ne bismo izgubili nalaze se u magacinu. Onog trenutka kada istekne garancija izvršićemo njihovu implementaciju, tj dodaćemo ih na sistem javne rasvete.“

Related posts

Leave a Comment