OBAVEŠTENJE O UPISU BUDUĆIH PRVAKA

Poštovani roditelji/drugi zakonski zastupnici,

Upis dece u prvi razred će za školsku 2024/2025. godinu početi u predviđenom terminu od 1. aprila i trajaće do 31. maja 2024. godine.

U školskoj 2024/25. godini, upis u prvi razred obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2017. do 28. februara 2018. godine.

– Izuzetno, detetu može da se odloži upis u prvi razred za godinu dana, u skladu sa Zakonom. Dete koje ima od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu.

U školu se može upisati i dete starije od 7 godina i 6 meseci, ako zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije upisano u školu.

Upis u prvi razred školske 2024/25. godine obavljaće se elektronskim putem. Preko Portala eUprava omogućena je usluga eZakazivanje termina za upis i testiranje (https://euprava.gov.rs). Radi elektronskog upisa učenika, potrebno je da roditelj ima kod sebe ličnu kartu i matični broj deteta.

Da biste izvršili elektronski upis potrebno je da:

-budete registrovan korisnik, odnosno imate kreiran nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs

-pokrenete uslugu na Portalu eUprava (Usluge → Obrazovanje → e-Zakazivanje termina u OŠ)

-zakažete termin testiranja deteta u našoj školi.

Ukoliko roditelj nema mogućnosti da iskaže zainteresovanost za upis deteta na ovaj način upis se obavlja neposredno u školi, odnosno, telefonskim putem na br.063265867

               NAPOMENA: Kao i prethodnih godina, u saradnji sa PU „ Leptirić“ , pozivi za testiranje biće dostavljeni svim roditeljima.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 063265867 i 0628067340.

Na ovaj način roditelji,tj.staratelji deteta jednim odlaskom u školu završavaju sve aktivnosti vezane za upis deteta u školu.

Zahvaljujući elektronskoj usluzi eUpis roditelji ne donose dokumentaciju u školu, već se ona pribavlja po službenoj dužnosti elektronskim putem. Preko aplikacije eUpis izvršiće se povlačenje podataka o učeniku (izvod iz matične knjige rođenih, evidencije prebivališta i dokaz o obavljenom lekarskom pregledu) i upis. Potvrda o završenom predškolskom programu koju izdaje vrtić prilaže se  naknadno. Nakon upisa deteta u školu, pedagog  i psiholog škole će vršiti ispitivanje deteta.

Dragi naši budući PRVACI i roditelji,

DOBRO DOŠLI u Osnovnu školu ’’Mile Dubljević“!

SREĆAN POČETAK ŠKOLOVANJA želi vam

Biljana Žujović, direktorka škole

Related posts

Leave a Comment