OD DANAS PRIJAVE PENZIONERA ZA BANJE

Republički Fond PIO objavio je Oglas za za podnošenje prijave za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju korisnika penzija u srpskim banjama za 2024. godinu!

“Konkurs je raspisan, a prijava i upis penzionera za banje počinje danas i vršiće se svakog dana od 9 – 13 časova u Klubu penzionera sve do 25. januara”, kaže predsednik Optinskog udruženja penzionera Lajkovac Branko Perić.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, čija penzija ne prelazi 39.850 dinara, ako nemaju drugih ličnih primanja i nisu koristili ovo pravo od 2020. godine.

Prijave na oglas penzioneri mogu da podnose zaključno sa 25. januarom 2024. godine, penzionerskim udruženjima i odborima na opštinama u kojima imaju prebivalište, a preliminarna rang lista biće objavljena dvadeset četvrtog radnog dana od dana isteka ovog oglasa.

Pravo prijave imaju i korisnici penzija, koji su penzionerski status stekli u Srbiji, a primaju penziju i iz inostranstva pod uslovom da zbir oba primanja ne prelazi pomenuti iznos.

Evo šta je potrebno podneti uz prijavu:

  • penzijski ček
  • dokaz o visini penzije iz inostanstva
  • popunjena prijava sa izjavom gde želi da koristi rehabilitaciju kao i da korisnik sem penzije nema drugih ličnih primanja te da nije koristio rehabilitaciju po oglasima u prethoden 4 godine
  • ovlašćenje Fondu PIO da u njegovo ime zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti rehabilitaciju
  • raspoloživa medicinska dokumentacija ukoliko je korisnik poseduje, što nije obavezno

Prijave se podnose udruženjima odnosno odborima penzionera sa teritorije filijale Fonda PIO kojoj korisnik pripada a mogu se podneti i u najbližoj filijali Fonda ukoliko penzioner boravi van mesta stanovanja. Korisnici sa Kosova i Metohije sa prebivalištem ili boravištem van KiM prijave podnose najbližoj filijali Fonda PIO mestu gde se nalaze.

Inače, kako se ističe, članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Rang lista se objavljuje 24. radnog dana od od dana isteka oglasa.

Na rang listu se može nadležnoj komisij podneti prigovor u roku od 5 radnih dana od objavljivanja.

Komisija je dužna da u roku od 5 dasn razmotri prigovore obavesti njihove podnosioce i objavi konačnu rang listu.

Konačna rang lista se objavljuje na tablama organizacija korisnika penzija – Savez penzionera Srbije, Udruženje penzionera Nezavisnost, zatim Direkcije Fonda, Pokrajinskog Fonda i filijala.

Related posts

Leave a Comment