PUTEVI SRBIJE: DEONICA BRZE SAOBRAĆAJNICE OD LAJKOVCA DO PETLJE DIVCI PUŠTENA U SAOBRAĆAJ

Deonica brze saobraćajnice Iverak – Lajkovac, od Lajkovca do petlje „Divci“ u dužini od 12 kilometara, otvorena je danas u 12 časova za saobraćaj.

Na petlji „Lajkovac” vozila će moći da se priključe na predmetnu trasu u zoni kružne raskrsnice, a isključenje sa trase moći će da se izvrši na petlji „Divci” (državni put IIA reda broj 150, deonica: Divci – Mionica).

U Divcima, vozila će moći da se priključe na predmetnu trasu sa državnog puta IIA reda broj 150 (deonica: Divci – Mionica) preko dva novoizgrađena priključka. Isključenje sa trase vrši se na petlji „Lajkovac” u zoni kružne raskrsnice.

Veći deo trase brze saobraćajnice nalazi se u plavnoj zoni reke Kolubare, oko 52% trase.

Usvojena računska brzina je 100 km na čas, a primenjeni su sledeći elementi: vozne trake 4x 3,50 m = 14,0 m; ivične trake 4x 0,50 m = 2,0 m; razdelna traka 1x 4,0 m = 4,0 m; bankine 2x 1,5 m = 3,0 m.

Izgrađeno je jedno obostrano parkiralište.

Tokom izgradnje redovno se vršila kontrola uticaja na životnu sredinu, uzorkovani su voda i tlo.

Izgradnjom državnog puta IB reda broj 27, deonica Iverak-Lajkovac, grad Valjevo će se povezati sa autoputem Beograd – Južni Jadran, i predstavljati poprečnu vezu u putnoj mreži Republike Srbije. Takođe će se povezivati delovi Republike Srpske (BIH) sa autoputem E-763 (Beograd Južni Jadran) i dalje preko koridora 10, sa Bugarskom i Grčkom, saopšteno je iz JP „PUTEVI SRBIJE“.

Related posts

Leave a Comment